Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.12.2023. 14:48

Novi elementi za dekoraciju grada

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.12.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1291-7-1-106-5-154/23


Broj obavještenja o nabavci 1291-7-1-106-3-146/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BIHAĆ
IDB/JIB 4263201430009
Kontakt osoba Elvira Fileković
Adresa 502 Viteške bigade 7
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 226-407
Faks (037) 226-407
Elektronska pošta javne.nabavke@prostornobihac.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bihać

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka novih elemenata za dekoraciju grada

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka novih elemenata za dekoraciju grada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34928400-2 Urbana oprema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru/predračunu radova

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bihać

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MK ILUMINACIJE DOO 4272247760002 Široki Brijeg Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12620,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12620,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.11.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12620,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12620,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: