Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.12.2023. 13:51

Višenamjenski helikopter sa pratećom opremom

Izvor: Akta.ba, 30.11.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTOM SARAJEVO

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

 

Broj: 115-1-30-1-3436-13

Dana: 30.11.2023. godine

Na osnovu člana 2L stav (3) tacka c) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/16, 26/19, 31/19 i 39/20), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14 i 59/22} г preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke helikoptera, imenovane Rješenjem broj: 05-1-30-1-3436, od 05.07.2023. godine, u postupku javne nabavke helikoptera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, donosi

 

ODLUKU

o izboru ponuđača i nabavci helikoptera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

 

I             

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke višenamjenskog helikoptera sa pratećom opremom broj: 01-11-4-5100, od 04.10.2023. godine i Obavještenja o nabavci broj: 1364-1-1-54-3- 61/23, od 05.10.2023. godine na portalu Agencije za javne nabavke objavljenje postupak nabavke helikoptera za potrebe Ministarstva unutrašnjih, poslova Kantona Sarajevo, putem, otvorenog postupka sa međunarodnom objavom,

 

II            

Shodno Zakonu o javnim nabavkama, primjenjujući kriterij '"najniža cijena", kao najpovoljniji u postupku javne nabavke helikoptera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, izabran je ponuđač, kako slijedi:

- SHOT d.o.o ZENICA, ulica Zmajevačka cesta broj 55 c, Zenica, u iznosu od 30.340.000,00 KM ne uključujući porez na dodanu vrijednost (PBV),

 

III           

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora o javnoj nabavci, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

IV          

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanje postupka javne nabavke višenamjenskog helikoptera sa pratećom opremom broj; 01 »11-4-5i00, od 04.10.2023. godine i Obavještenja o nabavci broj: 1364-14-54-3- 61/23., od 05,10.2023. godine na portalu Agencije za javne nabavke objavljen je postupak javne nabavke helikoptera za. potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 

U postupku nabavke od strane ponuđača LEONARDO SPA ITALY, 07.11.2023, godine u 14:52 časova postavljeno je trinaest (13) pitanja na koje je Komisija za nabavku helikoptera uredno odgovorila unutar zakonskog roka od tri dana.

U skladu sa gore navedenim Obavještenjem o nabavci, Komisija za javne nabavke Ministarstva je izvršila javno otvaranje prispjelih ponuda, dana 20J L2023. godine, sa početkom u 14:00 sati, u prostorijama Sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,

 

Zapisnici sa otvaranja ponude preuzeti su od strane oba ponuđača istog dana, jer su oba ovlaštena predstavnika ponuđača prisustvovala izravno otvaranju ponuda.

 

U zakonskom roku pristigle su dvije ponude, kako slijedi:

 

R.B.

Datum prijema

Vrijeme prijema

Ponuđač

1.

20.11.2023.

08:03

SHOT d.o.o. ZENICA

2.

20.11.2023.

10:47

LEONARDO, S.P.A, ITALIJA

 

Iz navedene tabele je vidljivo da su prispjele ponude blagovremene jer je prema Obavještenju o nabavci krajnji rok za dostavu ponuda bio 20.11.2023, godine do 12:00 sati.

 

Dostavljene ponude imaju sljedeće vrijednosti:

 


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: