Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.12.2023. 13:35

Radio stanica i rezervni dijelovi za radio stanice

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.12.2023.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

396-7-1-4-9-285-396/23


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 396-7-1-4-5-59/23
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AKCIONARSKO DRUŠTVO OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE
IDB/JIB 4400579510008
Kontakt osoba Nastasija Kovač
Adresa Jahorina bb
Poštanski broj 71423 Jahorina (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 270-187
Faks (057) 270-090
Elektronska pošta olivera.lopatic@oc-jahorina.com
Internet adresa www.oc-jahorina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka radio stanica i rezervnih dijelova za radio stanice

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32237000-3 Voki-toki aparati

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TELEGROUP DOO SARAJEVO 4202127640005 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29939,59

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

08.03.2023. - 08.03.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

08.03.2023.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 26747,59 02.06.2023. TELEGROUP DOO SARAJEVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: