Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.01.2024. 09:17

200/22 Tehnički pregled vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.01.2024.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

247-1-2-206-9-26-247/24


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 247-1-2-206-5-214/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB 4200151950004
Kontakt osoba Amra Hadžić
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-456
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta meliha.dizdarevic@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

200/22 "Tehnički pregled vozila"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1CENTROTRANS D.D. SARAJEVO4200153220003Sarajevo Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50440,45

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.03.2023. - 10.03.2026.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.03.2023.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
16000,0016.03.2023. CENTROTRANS D.D. SARAJEVO
25000,0015.11.2023. CENTROTRANS D.D. SARAJEVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: