Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.01.2024. 12:31

Poštanske usluge

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.01.2024.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE IZ
ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

1247-9-2-1-24-3/24


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209080250003
Kontakt osoba Tanja Kadić
Adresa Tuzlanskog odreda 6
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 307-700
Faks (035) 257-467
Elektronska pošta zavodzjz@bih.net.ba
Internet adresa www.zjztk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Poštanske usluge

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Poštanske usluge

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet64110000-0 Poštanske usluge

IV 1. Usluga se nabavlja od

Jedan ponuđač

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

1 Godina(e)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Tuzla

ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđačaIDB/JIB
19000,0001.06.2023.JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO4200682210005

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: