Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.01.2024. 14:22

Nabavka uniforme, obuće i opreme za stručna lica u Pododjeljenju za šumarstvo i vodoprivredu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2024.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1157-1-1-576-9-144-1157/24


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1157-1-1-576-5-175/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka uniforme, obuće i opreme za stručna lica u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor
Dodatni predmet(i) 18110000-3Radna odjeća
18800000-7Obuća

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Oprema i uniforma za veterinare

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor
Dodatni predmet(i) 18110000-3Radna odjeća

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EUROVEZ4218558120002TešanjBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8547,01

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

27.02.2023. - 27.02.2025.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.02.2023.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
14990,0030.06.2023. EUROVEZ

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka uniforme, obuće i opreme za stručna lica u Pododjeljenju za šumarstvo i vodoprivredu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet18100000-0 Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor
Dodatni predmet(i) 18110000-3Radna odjeća
18800000-7Obuća

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1EUROVEZ4218558120002TešanjBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17094,02

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

27.02.2023. - 27.02.2025.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.02.2023.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
18170,0015.05.2023. EUROVEZ

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: