Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.01.2024. 15:43

Nabavka sitnog građevinskog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2024.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1157-1-1-661-9-159-1157/24


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1157-1-1-661-5-171/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka materijala za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
44115210-4Materijal za vodoinstalacije
31711000-3Elektronske potrepštine
44110000-4Građevinski materijali
44140000-3Proizvodi srodni s građevinskim materijalima

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka vodomaterijala

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44115210-4Materijal za vodoinstalacije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MIŠEL D.O.O.4600071440003Brčko DistriktBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22094,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 31.12.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1301,0022.02.2023. MIŠEL D.O.O.
2912,0022.02.2023. MIŠEL D.O.O.
3377,9027.02.2023. MIŠEL D.O.O.
4805,6914.03.2023. MIŠEL D.O.O.
573,4317.03.2023. MIŠEL D.O.O.
6399,1005.04.2023. MIŠEL D.O.O.
7537,5020.04.2023. MIŠEL D.O.O.
8178,3625.04.2023. MIŠEL D.O.O.
9249,5005.05.2023. MIŠEL D.O.O.
101037,3025.05.2023. MIŠEL D.O.O.
11166,4908.06.2023. MIŠEL D.O.O.
12265,5008.06.2023. MIŠEL D.O.O.
13496,0004.07.2023. MIŠEL D.O.O.
14415,0011.09.2023. MIŠEL D.O.O.
15278,5019.09.2023. MIŠEL D.O.O.
161063,8022.09.2023. MIŠEL D.O.O.
17554,3508.11.2023. MIŠEL D.O.O.
181541,0021.11.2023. MIŠEL D.O.O.
19899,0029.11.2023. MIŠEL D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka elektromaterijala

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
31711000-3Elektronske potrepštine
31711100-4Elektronske komponente

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MIŠEL D.O.O.4600071440003Brčko DistriktBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22094,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 31.12.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1200,0022.02.2023. MIŠEL D.O.O.
2563,0027.02.2023. MIŠEL D.O.O.
3185,5014.03.2023. MIŠEL D.O.O.
420,0017.03.2023. MIŠEL D.O.O.
567,5005.04.2023. MIŠEL D.O.O.
6750,0020.04.2023. MIŠEL D.O.O.
7197,7925.04.2023. MIŠEL D.O.O.
899,0005.05.2023. MIŠEL D.O.O.
9422,0025.05.2023. MIŠEL D.O.O.
10268,5008.06.2023. MIŠEL D.O.O.
1135,1008.06.2023. MIŠEL D.O.O.
12504,5019.09.2023. MIŠEL D.O.O.
13175,0022.09.2023. MIŠEL D.O.O.
14400,0025.10.2023. MIŠEL D.O.O.
15164,5008.11.2023. MIŠEL D.O.O.
16339,0021.11.2023. MIŠEL D.O.O.
17466,0024.11.2023. MIŠEL D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka sitnog građevinskog materijala

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
44110000-4Građevinski materijali
44140000-3Proizvodi srodni s građevinskim materijalima

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MIŠEL D.O.O.4600071440003Brčko DistriktBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34188,09

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 31.12.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1164,0022.02.2023. MIŠEL D.O.O.
2712,0022.02.2023. MIŠEL D.O.O.
3219,0027.02.2023. MIŠEL D.O.O.
4792,0014.03.2023. MIŠEL D.O.O.
5640,5117.03.2023. MIŠEL D.O.O.
6249,5005.04.2023. MIŠEL D.O.O.
7186,0020.04.2023. MIŠEL D.O.O.
8121,0005.05.2023. MIŠEL D.O.O.
9315,0025.05.2023. MIŠEL D.O.O.
10198,0008.06.2023. MIŠEL D.O.O.
11260,0008.06.2023. MIŠEL D.O.O.
12238,0011.09.2023. MIŠEL D.O.O.
13190,0022.09.2023. MIŠEL D.O.O.
14407,4011.10.2023. MIŠEL D.O.O.
15285,0008.11.2023. MIŠEL D.O.O.
16647,0021.12.2023. MIŠEL D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka boja i lakova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
44110000-4Građevinski materijali
44140000-3Proizvodi srodni s građevinskim materijalima

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MIŠEL D.O.O.4600071440003Brčko DistriktBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7094,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.02.2022. - 31.12.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.02.2022.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1480,5022.02.2023. MIŠEL D.O.O.
297,0022.02.2023. MIŠEL D.O.O.
3226,0014.03.2023. MIŠEL D.O.O.
4304,7005.04.2023. MIŠEL D.O.O.
51704,5004.04.2023. MIŠEL D.O.O.
6110,0020.04.2023. MIŠEL D.O.O.
7274,0025.04.2023. MIŠEL D.O.O.
879,0005.05.2023. MIŠEL D.O.O.
991,4025.05.2023. MIŠEL D.O.O.
1074,0008.06.2023. MIŠEL D.O.O.
11149,0008.06.2023. MIŠEL D.O.O.
12595,0011.09.2023. MIŠEL D.O.O.
13176,0012.09.2023. MIŠEL D.O.O.
14178,8019.09.2023. MIŠEL D.O.O.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: