Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.01.2024. 13:21

Nabavka materijala za održavanje čistoće u toku 2023. godine i 2024. godine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2024.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

405-1-1-21-9-11-405/24


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 405-1-1-21-5-36/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
IDB/JIB 4200742210000
Kontakt osoba Mesuda Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe broj 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-218
Elektronska pošta info@fmup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka materijala za održavanje čistoće u toku 2023. godine i 2024. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet39830000-9 Proizvodi za čišćenje

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1DEFTER DOO SARAJEVO4200303990007Sarajevo Novi GradBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

79943,37

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.05.2023. - 31.12.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.05.2023.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13685,7826.06.2023. DEFTER DOO SARAJEVO
27856,7025.09.2023. DEFTER DOO SARAJEVO
311678,5028.12.2023. DEFTER DOO SARAJEVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: