Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.02.2024. 13:25

Zimsko održavanje i čišćenje lokalnih, nekategorisanih puteva, ulica i trotoara na području opštine Rogatica za 2024. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2024.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

558-1-2-71-5-6/24


Broj obavještenja o nabavci 558-1-2-71-3-19/23

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ROGATICA
IDB/JIB 4400614950008
Kontakt osoba Radmila Ujić
Adresa Srpske sloge 81
Poštanski broj 73220 Rogatica (sp bl)
Opština/Grad Rogatica
Telefon (058) 415-106
Faks (058) 420-531
Elektronska pošta jnabavkerg@gmail.com
Internet adresa www.rogatica.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Rogatica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje i čišćenje lokalnih, nekategorisanih puteva, ulica i trotoara na području opštine Rogatica za
2024. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje i čišćenje lokalnih, nekategorisanih puteva, ulica i trotoara na području opštine Rogatica za
2024. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je područje opštine Rogatica.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1JPŠ ŠUME REPUBLIKE SRPSKE A.D. SOKOLAC4400632340004SokolacBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

65200,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

65200,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.01.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65400,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: