Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -V seosko područje

Datum objave: 08.11.2016. 13:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

320-1-2-238-5-248/16Broj obavještenja o nabavci 320-1-2-238-3-179/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Biljana Đurić
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2676000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje prohodnosti gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i trotoara u zimskom periodu (II i VI gradsko
područje) i održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva na seoskom području (I, III, V, VII i VIII seosko
područje)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje prohodnosti gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i trotoara u zimskom periodu (II i VI gradsko
područje) i održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva na seoskom području (I, III, V, VII i VIII seosko
područje)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1-održavanje prohodnosti gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i trotoara u zimskom periodu -II gradsko
područje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1-održavanje prohodnosti gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i trotoara u zimskom periodu -II gradsko
područje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

399.000,00 KM bez PDV-a

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

399000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4.11.2016. - 4.11.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ČISTOĆA A.D. 4 / 17 4400849160004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

326325,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

4.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

326325,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

326325,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2-održavanje prohodnosti gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i trotoara u zimskom periodu -VI gradsko
područje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2-Održavanje prohodnosti gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i trotoara u zimskom periodu -VI gradsko
područje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

866.000,00 KM bez PDV-a

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

866000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4.11.2016. - 4.11.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EKO-EURO TIM d.o.o. 6 / 17 4402095730006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

805358,61

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

4.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

805358,61

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

805358,61

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -I seosko područje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -I seosko područje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

293.000,00 KM bez PDV-a

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

293000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4.11.2016. - 4.11.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

233655,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

4.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

233655,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

269640,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4-održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -III seosko područje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4-održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -III seosko područje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

311.000,00 KM bez PDV-a

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

311000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4.11.2016. - 4.11.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ROTOR d.o.o. Banjaluka 4400876720003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

275700,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

4.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

275700,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

290400,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5-održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -V seosko područje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5-održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -V seosko područje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

275.000,00 KM bez PDV-a

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

275000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4.11.2016. - 4.11.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RAŠO GRADNJA d.o.o. Banjaluka 4403898810005 Jajce Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

275220,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

4.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

275220,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

310600,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6-održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -VII seosko područje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6-održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -VII seosko područje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

257.000,00 KM bez PDV-a

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

257000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4.11.2016. - 4.11.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

208830,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

4.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

208830,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

236895,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7-održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -VIII seosko područje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7-održavanje prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu -VIII seosko područje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

275.000,00 KM bez PDV-a

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

275000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4.11.2016. - 4.11.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

220200,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

4.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

220200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

247562,69

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: