Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Udžbenici za IX razred po grupi autora

Datum objave: 14.11.2016. 14:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

547-1-1-19-5-7/16Broj obavještenja o nabavci 547-1-1-19-3-3/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO OBAZOVANJA, NAUKE, KULTURE U SPORTA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB 4209419790002
Kontakt osoba Armela Topuzović
Adresa Slatina broj 2
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-296
Faks (035) 281-340
Elektronska pošta ministarstvo@monkstk.ba
Internet adresa www.monkstk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

12

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje na području
Tuzlasnkog kantona

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje na području
Tuzlasnkog kantona. Nabavka po LOT-ovima po grupi autora.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22111000-1 Školske knjige


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 54.200,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od I-IX razreda po grupi autora.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54200,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NAM 4209071850006 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


55890,25

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55890,25

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55890,25

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 10.550,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za VI razred po grupi autora.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10550,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NAM 4209071850006 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


10912,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10912,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10912,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 12.500,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od III do IX razreda po grupi autora.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentacijii

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARAJEVO PUBLISHING 4200315140009 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


13253,92

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13253,92

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13253,92

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 1.110,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka udžbenika za IX razred po grupi autora.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAFEX DOO 4227240370009 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


1080,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1080,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1080,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 1.300,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za IX razred po grupi autora.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1300,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NOVA DJEČIJA KNJIGA d.o.o. 4201807730002 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


1231,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1231,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1231,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 9.300,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od I do IX razreda po grupi autora.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9300,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 El-Kalem, Izdavački Centar Rijaseta IZ u BiH 4200606200009 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

9758,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9758,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9758,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 3.800,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od I do VIII razreda po grupi autora.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NAM 4209071850006 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


3996,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3996,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3996,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 4.100,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od VI do IX razreda po grupi autora.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 Tuzla

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NOVA DJEČIJA KNJIGA d.o.o. 4201807730002 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


4051,62

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4051,62

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4051,62

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: