Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge prijevoza kamenih agregata na području mjesne zajednice Čizmići, Ćoralići, Mutnik, Slatina, Šturlić, Pjanići, Pećigrad, Liskovac, Krivaja, Skokovi, Tržačka Raštela

Datum objave: 11.05.2018. 09:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.05.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1375-1-2-10-5-15/18Broj obavještenja o nabavci 1375-1-2-10-3-6/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "ČISTOĆA" D.O.O CAZIN
IDB/JIB 4263351910009
Kontakt osoba MIRELA ĆORALIĆ
Adresa Generala Izeta Nanića bb
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 514-273
Faks (037) 512-735
Elektronska pošta pravna.sluzba@cistoca.ba
Internet adresa www.cistoca.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

72000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza kamenih agregata

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje usluga prijevoza kamenih agregata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 Usluge prijevoza kamenih agregata na području mjesne zajednice Cazin, Donja Koprivna,Gnjilavac, Ljubijankići,
Miostrah, Stijena, Ostrožac, Polje, Vrelo, Prošići, Gornja Koprivna, Majetići

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza kamenih agregata u skladu sa potrebama ugovornog organa.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5.000 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

7.5.2018. - 7.5.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluge prijevoza kamenih agregata će se vršiti na području mjesnih zajednica Grada Cazina i to: Cazin, Donja
Koprivna,Gnjilavac, Ljubijankići, Miostrah, Stijena, Ostrožac, Polje, Vrelo, Prošići, Gornja Koprivna, Majetići na način da
izabrani ponuđač preuzima kamene agregate na lokaciji na području Grada Cazina koju odredi ugovorni organ te vrši
isporuku u navedene mjesne zajednice.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 I-SELIMOVIĆ d.o.o. 4 / 7 4263112090008 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

50000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.5.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24390,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

50000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 Usluge prijevoza kamenih agregata na području mjesne zajednice Čizmići, Ćoralići, Mutnik, Slatina, Šturlić, Pjanići,
Pećigrad, Liskovac, Krivaja, Skokovi, Tržačka Raštela

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza kamenih agregata u skladu sa potrebama ugovornog organa

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5.000 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.4.2018. - 24.4.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluge prijevoza kamenih agregata će se vršiti na području mjesnih zajednica Grada Cazina i to: Čizmići, Ćoralići, Mutnik,
Slatina, Šturlić, Pjanići, Pećigrad, Liskovac, Krivaja, Skokovi, Tržačka Raštela na način da izabrani ponuđač preuzima kamene
agregate na lokaciji na području Grada Cazina koju odredi ugovorni organ te vrši isporuku u navedene mjesne zajednice.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HODURNIK doo 6 / 7 4263646390007 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22880,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

22880,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.4.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22880,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

50000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1375-1-2-10-5-15/18
PODIJELI: