Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge prevođenja

Datum objave: 15.05.2018. 12:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.05.2018.


DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

986-0-2-1-11-122/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prevođenja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge pismenog i usmenog prevođenja za jezičku kombinaciju BHS jezici – engleski jezici za potrebe JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79530000-8 Usluge prevođenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 (dvadesepet) mjeseci od potpisivanja ugovora ili do isteka planiranih ugovorenih sredstava.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Edukaconi Centar Barbados 4200825260009 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

785,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

785,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

785,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 2. Dodatne informacije

Ugovor će se zaključiti na planiranu vrijednost sredstava za ovu nabavku u iznos od 70.000,00 KM.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-0-2-1-11-122/18
PODIJELI: