Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge pranja vozila u Sarajevu

Datum objave: 10.08.2018. 13:49 / Izvor: Akta.ba, 07.08.2018.

Broj: JN-1-01-16-4-22-4/18

Sarajevo, 07.08.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. stav (1) i (3), člana 90. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH» broj 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (broj 01-02-2-259/15 od 26.1.2015. godine), ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponudača

 

Član 1.

Dodjeljuju se ugovori sljedećim ponudačima za usluge pranja vozila:

 

Za usluge pranja vozila u Sarajevu:

TAMEK-SON COMPANY, Sarajevo, Drinska 164 Sarajevo

Iznos ponude: 2.810,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.287,70 KM sa PDV-om.

 

Za usluge pranja vozila u Tuzli:

OBRTNIČKA RADNJA MUSA, Tuzla Mitra Trifunovića Uče - Miladije 105 Tuzla

Iznos ponude: 390,00 KM bez PDV-a. Dobavljač nije u sistemu PDV-a.

 

 

Za usluge pranja vozila u Banja Luci:

AUDI CENTAR BANJA LUKA, Banja Luka Milana Kranovića 2 Banja Luka

Iznos ponude: 427,34 KM bez PDV-a, odnosno 499,99 KM sa PDV-om.

 

Za usluge pranja vozila u Mostaru:

AUTOPRAONA ROSSI, Mostar

Dubrovačka bb

Mostar

 

Iznos ponude: 420,00 KM bez PDV-a. Dobavljač nije u sistemu PDV-a.

 

Član 2.

Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačima zaključiti odgovarajući ugovor na period od 1 (jedne) godine kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u svezi predmetne nabavke, shodno zahtjevima ugovornog organa i zakonskim propisima.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za financijsko-materijalne poslove.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke i objavit će se na web stranici Ministarstva.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: JN-1-01-16-4-22-1/18 od 14.06.2018. godine. Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma i odnosi se na izbor autopraonica u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke: do 5.000,00 KM sa PDV-om.

 

U postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijih ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima, a nesporno je da je ispitivanjem tržišta putem pismenog zahtjeva za ponudu utvrdeno da je ponuda odabranih najpovoljnijih ponuđača prihvatljiva za Ugovorni organ po pitanju cijene kao i lokacije, što je i razlog donošenja odluke iz dispozitiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: