Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.10.2023. 15:53

Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, sa priključnim kablom na zemljištu označenom kao k.č. br. 78/8, k.č. 78/7, k.č. 3608/1, k.č 72/1, k.č. 68, k.č. 64/1, k.č. 63/1, i k.č. 59/2, k.o. Modriča

Izvor: Akta.ba, 10.10.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA MODRIČA

NAČELNIK - OPŠTINSKA UPRAVA

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

Broj: 05/2-92-52/23 Datum: 10.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 39. i člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 71/12, 79/15 i 70/20) i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 124/12), Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno- komunalne poslove i ekologiju opštine Modriča obavještava zainteresovanu javnost

 

O PODNOŠENjU ZAHTJEVA ZA IZDAVANjE EKOLOŠKE DOZVOLE

 

za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, sa priključnim kablom na zemljištu označenom kao k.č. br. 78/8, k.č. 78/7, k.č. 3608/1, k.č 72/1, k.č. 68, k.č. 64/1, k.č. 63/1, i k.č. 59/2, k.o. Modriča,_Šamački put 22, opština Modriča.

 

Podnosilac zahtjeva: „KOJO KOMERC d.o.o.'' Modriča

 

Dana 03.10.2023. godine naručilac „KOJO KOMERC d.o.o." Modriča, predao je Odjeljenju za prostorno uređenje, stambenokomunalne poslove i ekologiju opštine Modriča zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju stubne trafostanice STS 10 / 0,4 kV. sa priključnim kablom na zemljišt^ označenom kao k.č. br. 78/8, k.č. 78/7, k.č, 3608/1, k.č 72/1, k.č. 68, k.č. 64/1, k.č. 63/1, i k.č. 59/2, k.o. ModričaJBamački put 22, opština Modriča.

 

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno- komunalne poslove i ekologiju opštine Modriča, u roku od mjesec dana, od dana oglašavanja ovog zahtjeva, odnosno od 10.10.2023 - 10.11.2023 godine. U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti ovom Odjeljenju mišljenje, sugestije i primjedbe o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

 

Obrađivač:

Sanja Ivanović, dipl.ekolog

 

DOSTAVLjENO :

-Oglasna Tabla i Internet stranica -Arhiva

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: