Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.02.2024. 09:33

Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora RWP Vitorog d.o.o. Banja Luka, za projekat izgradnje Vjetroelektrane Škadimovac 110 MW u općini Glamoč

Izvor: Akta.ba, 09.02.2024.

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš investitora RWP Vitorog d.o.o., Banja Luka za projekat VE "Škadimovac" u općini Glamoč ukupne snage 110 MW.

 

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) tačka 3. Energetska industrija (h) Postrojenja koja koriste snagu vjetra za proizvodnju električne energije.

 

Obrađivač zahtjeva je ovlaštenik “ZGI" d.o.o. Mostar.

 

Kompletna dokumentacija u printanoj formi dostupna je na uvid javnosti u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

 

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

 

Hamdije Čemerlića 2

 

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš

 

Uključivanje javnosti:

 

U skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti okoliša, Federalno ministarstvo je obavezno da informiše javnost pisanim putem i obezbijedi javni uvid u dokumentaciju zainteresovanim stranama, nadležnim organima, udruženjima građana i zainteresovanoj javnosti, radi pribavljanja mišljenja i to:

 

a) nadležnom organu uprave u kantonu i jedinici lokalne samouprave na čijem se području projekat izvodi,

 

b) organima uprave i organizacijama nadležnim za zaštitu komponenti okoliša, koji izvođenjem projekta mogu biti izloženi njegovom znatnom uticaju, i to:

 

1) nadležnim za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa,

 

2) nadležnim za zaštitu zdravlja,

 

3) drugim zainteresovanim stranama,

 

c) organu nadležnom za zaštitu okoliša drugog entiteta i Brčko Distrikta, ako je riječ o projektu sa znatnim uticajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko Distrikta, ili druge države, u skladu sa Zakonom i Uredbom o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 105/21).

 

d) zainteresovanoj javnosti.

 

Uvid se odnosi na (član 40. stav (4) Zakona):

 

a) opis lokacije, fizičkih i tehničkih karakteristika predložene djelatnosti uključujući procjenu očekivanih rezidija/taloga i emisija;

 

b) opis znatnih uticaja predložene djelatnosti po okoliš;

 

c) opis mjera predviđenih za sprječavanje i/ili smanjenje uticaja uključujući emisije;

 

d) netehnički rezime;

 

e) prikaz osnovnih alternativnih rješenja

 

f) izvještaje i stručna mišljenja.

 

Mišljenja na prethodnu procjenu uticaja na okoliš dostavljaju se Federalnom ministarstvu u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o javnom uvidu u pisanoj formi, koje se moraju prilikom donošenja odluke uzeti u obzir i njihovo prihvatanje ili neprihvatanje obrazložiti (član 40. stav (7) Zakona).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: