Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja motornog vozila VW Cady

Izvor: Glas Srpske, 29.05.2013.

"BLB eksport-import" doo u stečaju

BANJALUKA Marije Bursać br.7

 

Dana: 29.5.2013. godine

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 11.12.2012. godine, a u skladu sa članom 105-107 Zakona o stečajnom postupku ("Sl. gl. RS" br.26/10, člana 82, 89, 130. i 131) Zakona o izvršnom postupku ("Sp. gl. RS" br. 59/03, 85/03, 64/05) stečajni upravnik objavljuje

 

DRUGO JAVNO NADMETANjE - LICITACIJU

za prodaju osnovnog sredstva stečajnog dužnika

 

Predmet prodaje je motorno teretno vozilo VW Cady, motor 1,9 dizel, 47 kw, g.p. 2002. u voznom stanju, neregistrovan, sa početnom cijenom od 3.000,00 KM.

 

Pravo nadmetanja imaju sva pravna i fizička lica koja uplate avans u iznosu od 10% od početne vrijednosti na žiro račun broj: 5517902220355776 kod Unicredit bank Banjaluka. Osnovno sredstvo se prodaje u faktičkom i pravnom statusu u kakvom se nalazi u momentu prodaje, bez prava na reklamaciju. Kupac je dužan ponuđenu cijenu platiti u roku od 30 dana. Sve troškove u vezi sa pre-nosom vlasništva snosi kupac. Javno nadmetanje će se obaviti na dan 14.6.2013. godine sa početkom u 13 časova u Okružnom privrednom sucu u Banjaluci.

 

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske", i na tabli Okružnog suda u Banjaluci. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 065 672-458.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Gojko Eskić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: