Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidaciog postupka nad pravnim licem MAGNET d.o.o. Široki Brijeg

Izvor: Službene novine Federacije BiH, broj. 41, 29.05.2013.

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći

OGLAS

Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnim licem "MAGNET" d.o.o. Široki Brijeg, Kočerin bb, MBS: 64-01-0049-10.

Preostala imovina Društva, uključujući i novčana sredstva u iznosu od 22,43 KMna transakcijskom računu kod Raiffeisen Bank d.d. BiH kao i novčana sredstva u iznosu od 2.822.43 KM koja se nalaze u blagajni Društva, predaju se osnivaču

Društva Anto Kolobarić, sin Joze, Široki Brijeg, u cijelosti. Razrješava se dužnosti likvidatora Anto Kolobarić, sin Joze, Široki Brijeg.

Po pravomoćnosti ovog Rješenja navedena pravna osoba brisat će se u svim javnim registrima. Ovo Rješenje ima se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 64 0 L 026613 12 L

13. svibnja 2013. godine

Široki Brijeg

(03-3-1445/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: