Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Preduzeće za unutrašnju i vanjsku trgovinu PRO CREATIO d.o.o. Zenica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj.41, 29.05.2013.

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmomPreduzeće za unutrašnju i vanjsku trgovinu "PRO CREATIO"d.o.o. Zenica, Augusta Šenoe broj 4, Zenica, po prijedlogu osnivača i direktora Dejana Dragutinovića, Zenica, na ročištu održanom dana 15.05.2013. godine, donio je

RJEŠENJE

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Preduzeće za unutrašnju i vanjsku trgovinu "PRO CREATIO" d.o.o. Zenica, Augusta Šenoe broj 4, Zenica ID broj 4218767550006, matični broj subjekta upisa 43-01-0083-12. Za likvidatora se imenuje Dejan Dragutinović, Zenica. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza Društva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 081711 13 L

15. maja 2013. godine

Zenica

(03-3-1459/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: