Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Avto Aktiv BH d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 26.6.2013.

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AVTO AKTIV BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kemala Kapetanovća br. 45, Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora ETEROVIĆ AMILA, advokat iz Sarajeva.

3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0058-07, a po Rješenju broj 065-0-Reg-07-002935 od 30.10.2007. godine.

4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

 

Broj 65 0 L 296062 12 L

12. juna 2013. godine

Sarajevo

(O-542/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: