Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Društvo za promet i usluge LEOTRANS d.o.o. Breza

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 26.6.2013.

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom Društvo za promet i usluge "LEOTRANS" d.o.o. Breza, Smailbegovići bb, Breza, koga zastupa osnivač i direktor Smailbegović Reufik, Breza, na ročištu održanom dana 17.06.2013. godine, donio je

 

RJEŠENJE

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za promet i usluge "LEOTRANS" d.o.o. Breza, Smailbegovići bb, Breza, ID broj 4218539090003, matični broj subjekta upisa 1-9541. Za likvidatora se imenuje Smailbegović Reufik, Breza. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveze Društva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 43 0 L 071611 12 L

17. juna 2013. godine

Zenica

(03-3-1771/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: