Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge export import Buba komerc M-D d.o.o. Olovo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 26.6.2013.

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom Društvo za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge export-import "BUBA KOMERC M-D" d.o.o. Olovo, Ćude bb, Olovo, koga zastupa osnivač i direktor Bubić Derviš, Olovo, na ročištu održanom dana 12.06.2013. godine, donio je

 

RJEŠENJE

 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge export import "BUBA KOMERC M-D" d.o.o. Olovo,Ćude bb, Olovo, ID broj 4218107460004, matični broj subjekta upisa 1-7356.Za likvidatora se imenuje Bubić Derviš, Olovo.Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popisobaveze Društva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganjadokaza o osnovanosti potraživanja.

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinamaFederacije BiH".

 

Broj 43 0 L 078359 12 L

12. juna 2013. godine

Zenica

(03-3-1723/13)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: