Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Društvo za trgovinu i usluge TABAKOS d.o.o. Zenica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Br. 49, 26.06.2013.

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom Društvo za trgovinu i usluge "TABAKOS" d.o.o. Zenica, Goraždanska bb, Zenica, koga zastupa osnivač Pašalić Alisa, Zenica, na ročištu održanom dana 13.06.2013. godine, donio je

RJEŠENJE

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za trgovinu i usluge "TABAKOS" d.o.o. Zenica, Goraždanska bb, Zenica, ID broj 4218786000009, matični broj subjekta upisa 43-01-0623-12.

Za likvidatora se imenuje Habiba Bajramović, Zenica. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveze Društva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 078109 12 L

13. juna 2013. godine

Zenica

(03-3-1751/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: