Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom Proizvodno uslužno društvo CGV-METALI d.o.o. Maglaj

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Br.49, 26.06.2013.

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom Proizvodno uslužno društvo "CGV-METALI" Maglaj, d.o.o., ul. Bunarska bb, Maglaj, odlučujući po prijedlogu likvidatora Hrnjić Adele, Maglaj, za zaključenje likvidacionog postupka na navedenom firmom, nakon održanog ročišta dana 21.05.2013. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Proizvodno uslužno društvo "CGV-METALI" Maglaj, d.o.o., ul. Bunarska bb, Maglaj, matični broj subjekta upisa 1-9559.

Razrješava se dužnosti likvidatora Hrnjić Adela, Maglaj. Po pravomoćnosti ovog Rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, matični registarski broj subjekta upisa 1-9559 i svih javnih registara.

Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 051721 11 L

14. juna 2013. godine

Zenica

(03-3-1753/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: