Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom CD d.o.o. Čitluk

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 26.6.2013.

Općinski sud u Mostaru, likvidacijski sudac Divna Bošnjak, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnom osobom "CD" DOO Čitluk sa sjedištem u Čitluku, Bare bb, zastupan po punomoćniku Ivan Primorac odvj. Iz Čitluka na ročištu održanom dana 14.06.2013. godine, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE

1. Zaključuje se likvidacijski postupak nad društvom "CD" DOO Čitluk, sa sjedištem u Čitluku Bare bb, Čitluk.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Boško Raguž iz Mostara.

3. Preostala imovina društva novčana sredstva od 2.000,00 KM kod UniCredit banke dd Mostar, Poslovnica Mostar, se vraća i uručuje jedinom osnivaču društva Ana (Marijana) Dujmović iz Čitluka.

4. Po pravomoćnosti ovog Rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra

Općinskog suda u Mostaru, koje je upisano u matični registarski broj 1-11380, a po rješenju Županijskog suda Mostar broj Tt-866/04 od 02.11.2004. godine.

5. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", i na

oglasnoj ploči Suda.

6. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagača.

 

Broj 58 0 L 125949 13 L

17. lipnja 2013. godine

Mostar

(03-3-1786/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: