Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom NEZAJ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Srebrenik

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 47, 19.06.2013.

Općinski sud u Tuzli, sudija Hadžić Sead, u postupku predlagača "NEZAJ" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Srebrenik, ul. 1. marta br. 4, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 07.06.2013. godine, donio je

RJEŠENJE

ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom "NEZAJ" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Srebrenik, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem upisa: 1-14215.

Likvidator Nezaj Dibran razrješava se dužnosti likvidatora.

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.

Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 159327 13 L

07. juna 2013. godine

Tuzla

(03-3-1660/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: