Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja opreme i materijala: bojler, kada za kupatilo, baterije, umivaonika, WC šolje, vozila, otpadnog željeza ...

Datum objave: 01.02.2020. 09:07 / Izvor: Glas Srpske, 01.02.2020.

AD "VODOVOD I КANALIZACIJA"- u stečaju

VLASENICA - Svetosavska 100

 

Broj: 154/19

Datum:03.12.2019. godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika AD "Vodovod i kanalizacija" - u stečaju Vlasenica od 05.11.2019. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 23.01.2020. godine a u skladu sa čla-nom 166. Zakona o stečaju (Službeni glasnik RS 16/16), Stečajni upravnik AD „Vodovod i kanaliza-cija" - u stečaju Vlasenica, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za treću prodaju opreme i materijala stečajnog dužnika prikupljanjem pismenih ponuda

 

1. Prodaje se sledeća imovina stečajnog dužnika:

- Lot 1: Bojleri - kom 28 (10 l - 24 kom; 50 l - 3 kom; 80 l -1 kom) Priključci za bojler (cijevi i termostati) -

ukupna vrijednost lota -1.595,16 КM,

- Lot 2: Кada za kupatilo - kom 31 (120 cm - 9 kom;140 cm - 3 kom;160 cm-8 kom; 180 cm -10 kom; tuš kada 80x80 kom 1)

Prateća oprema uz kade (nogari, čepovi, vratašca) Ukupna vrijednost lota -1.698,61 КM

- Lot 3: Baterija - kom 54 (za protočni bojler kom 16; zidna kom 6; srčasta kom 18, stojeća kom 14) Ukupna vrijednost lota: 383,85 КM.

- Lot 4: Umivaonik,- kom 5, sifoni za umivaonik kom 26 kom, Ukupna vrijednost lota -134,00 КM,

- Lot 5: WC šolja - kom 28, pisoar - kom 4, Ukupna vrijednost lota - 612,85 КM,

- Lot 6: Poluspojke, spojke i ventili -Ukupna vrijednost lota - 3.324,44 КM,

- Lot 7: PVC koljena - kom 6 (400x45 kom 1,400x90 kom 5), Ukupna vrijednost lota - 817,50 КM,

- Lot 8: Tiplovi i šarafi: Ukupna vrijednost lota - 223,16 КM

- Lot 9: Vozila - kom 2 (jugo i pasat - nisu u voznom stanju) Ukupna vrijednost lota: - 230,65 КM

- Lot 10: Prokrom -10 kg, Ukupna vrijednost lota 60,00 КM,

- Lot 11: Željezo otpadno - (dostaviti cijenu КM/kg). Cijene su bez PDV-a.

Prodaja navedene imovine održat će se dana 18.02.2020. godine i 11 časova u prostorijama stečajnog dužnika (Vlasenica - Svetosavska 100).

Pravo učešća na prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku dostave pisane ponude i izvrše uplatu depozita u iznosu 10% vrijednosti Lota za koji dostavl>aju ponudu na žiro račun stečajnog dužnika br: 562-003-81523972-61.

Ponude sa dokazima o uplaćeno depozitu dostaviti na adresu stečajnog dužnika najkasnije do 17.02.2020. godine do 15 časova.

Prodaja imovine izvršit će se kupcu koji dostavi najveću ponudu za određeni Lot. '

Imovina neđe biti prodata ispod oglašene cijene.

Prodaja će biti izvršena i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač.

Rok za uplatu kupljene robe je 10 dana od dana prodaje. Ukoliko kupac u navedenom roku ne izvrši uplatu gubi pravo na povrat depozita.

Sve informaciju mogu se dobiti na tel: 056/733-204, a predmeti prodaje mogu se pogledati svakog radnog dana od 09-14 časova.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: