Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom SONNEN-BUS d.o.o. Bihać

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 55, 09.07.2014

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem "SONNEN-BUS" d.o.o. - Bihać, na ročištu, dana 30.06.2014. godine, donio je sljedeći

OGLAS

Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom "SONNEN-BUS" d.o.o. - Bihać, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 1-5189-0. Likvidator Prošić Edina, razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravomoćnosti ovoga rješenja, društvo "SONNEN-BUS" d.o.o. - Bihać, brisat će se iz sudskog registra ovoga suda i svih javnih registara.
Sadržaj ovog rješenja bit će objavljen na oglasnoj tabli ovoga suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 17 0 L 040763 12 L
30. juna 2014. godine
Bihać

(03-3-1986/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: