Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom CRONITEH d.o.o. Zenica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 55, 09.07.2014

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom "CRONITEH" d.o.o. Zenica, ul. Radna zona Zenica-1, bb, Zenica, odlučujući po prijedlogu likvidatora Tanasoski Nikole, Gradačac, za zaključenje likvidacionog postupka na navedenom firmom, nakon održanog ročišta dana 17.06.2014. godine, kome je prisustvova o likvidator Tanasoski Nikola, donio je dana 25.06.2014. godine slijedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom "CRONITEH" d.o.o. Zenica, ul. Radna zona Zenica-1, bb, Zenica, matični broj subjekta upisa 43-01-0033-09.
Razrješava se dužnosti likvidatora Tanasoski Nikola, Gradačac.
Po pravomoćnosti ovog Rješenja navedena firma brisati će se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0033-09 i svih javnih registara.
Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 089171 12 L
25. juna 2014. godine
Zenica

(03-3-2004/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: