Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom BO CONNECT d.o.o. Livno

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 55, 09.07.2014

Općinski sud u Livnu, likvidacijski sudac Sofija Vrdoljak, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "BO CONNECT " d.o.o. Livno, na ročištu dana 24.06.2014. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Provest će se postupak likvidacije nad društvom "BO CONNECT" d.o.o. Livno, Sestara Milosrdnica b.b.
Za likvidatora se postavlja Božana Vrdoljak, osnivač i zz društva.
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis vjerovnika i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu.
Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja. Prijava se podnosi sukladno čl. 110. Zakona o stečajnom postupku i to u tri primjerka, na prijavu se plaća sudska pristojba u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, ali ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od veća od 10.000,00 KM.
Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi svoja potraživanja likvidacijski postupak će se zaključiti. Po pravomoćnosti rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka, likvidator će biti razriješen dužnosti, a društvo BO CONNECT d.o.o. Livno, Sestara Milosrdnica b.b., upisano u registarski uložak br. 1-2216, a po rješenju br. 068-0-Reg-07-000429 od 24.10.2007. godine brisati će se iz registra
Općinskog suda Livno i svih javnih registara.
Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.
Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda.
Određuje se upis zabilježbe o pokretan ju likvidacijskog postupka u sudskom registru ovog suda.

Broj 68 0 L 029670 14 L
24. juna 2014. godine
Livno

(03-3-2008-14)
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: