Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem FOTO-OPTIK Dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 55, 09.07.2014

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Jasenka Potogija, rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom "FOTO-OPTIK" Dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Nikole Kašikovića br. 9, Sarajevo, dana 01.07.2014. godine, donio je slijedeći 

 

OGLAS

 

1.Otvara se stečajni postupak nad pravnim licem "FOTO-OPTIK" Dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Nikole Kašikovića br. 9, Sarajevo.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Refik Biber iz Sarajeva.
3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 01.07.2014. godine u 11,10 sati.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun br. 3380002210019263 kod Uni Credit Bank Sarajevo. Razlučni povjerioci označavaju u prijavidio imovine stečajnogdužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.
5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-02-0005-12 (stari broj 1-211).
8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 01.07.2014. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja PONEDJELJAK, 29.09.2014. GODINE U12,00 SATI. Istog dana, nakon ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka.

Broj 65 0 St 369533 13 St
01. jula 2014. godine
Sarajevo
(O-690/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: