Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja mašina, alata, pribora, kancelarijskog namještaja, rolni furnira, potrošnog i repromaterijala (viljuškar, armatura, elektromotor, kompjuter, fiskalna kasa, hrast bijeli, jasen, furnir bukva...)

Izvor: Oslobođenje, 15.07.2014.

Društvo ograničene odgovornosti

„Furnirtex" - u stečaju

Skokovi bb

77220 Cazin

 

Broj: 17 OSt 039109 12 St

01-38/2014

Cazin, 02. 06. 2014.

 

Na osnovu člana 101-103. Zakona o stečajnom postupku („Službene novine F BiH" broj 29/03,32/04,68/05 i 42/06), Rješenja Općinskog suda u Bihaću broj 17 O St 039109 12 St od 13. 09. 2013. godine, Odluke Skupštine po-vjerilaca od 13. 09. 2013. godine, Odluke Odbora povjerilaca broj OP-34-O-II/2014 od 13. 05. 2014. godine, u postupku unovčavahja stečajne mase stečajnog dužnika D.o.o. ,,Furnirtex"-u stečaju, Cazin (U daljem tekstu: Prodavač) Stečajni upravnik, objavljuje:

 

OGLAS

ZA PRVU JAVNU PRODAJU IMOVINE

STEČAJNOG DUŽNIKA D.o.o. ,,Furnirtex"-u stečaju, Cazin,

PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

Redni

broj

NAZIV-LOKACIJA

OZNAKA K-Č/P.L.

POVRŠINA M2

POČETNA CIJENA/KM

Lot 1

Poslovno-proizvodni

pogon P+1, skladište

gotovih proizvoda P+O

P.L broj 1101        

k.o Gornja barska.

Z.K. uložak broj 252,

K-Č broj 1703i 1704

Objekat 799m2 Ekonomsko dvorište: 1699m2

 

=468.992,00

 

 

 

Ukupno=468.992,00

 

LOT II- Mašine-strojevi

Red br.

Vrsta vozila /stroja

Broj šasije/stroja

Jedinica mjere

Količina

Cijena po komadu

POČETNA CIJENA PO KOMADU

1.

Viljuškar CLARK DIZEL

Y355-1282 SEF 2533

kom.

1

4.500,00 KM

4. 500,00 KM

2.

Elektro viljuškarsa punjačem EFG

 

kom.

1

616,35 KM

615,35 KM

3.

Mašina za nanošenje ljepila Hardo

 

kom.

1

4.500,00 KM

4.500,00 KM

4.

Mašina B.Huster za proizvodnju furnira u rolni

335

kom.

1

9.000,00 KM

9.000,00 KM

5.

Mašina B.Huster za proizvodnju furnira u rolni

359

kom.

1

9.500,00 KM

9.500,00 KM

6.

Mašina za Šivenje furnira Kuper

4017

kom.

1

3.000,00 KM

3.000,00 KM

7.

Mašina za šivanje furnira Kuper

6465

kom.

1

2.800,00 KM

2.800,00 KM

8.

Mašina za rezanje furnira Josting QFS 800

8941

kom.

1

1.850,00 KM

1.850,00 KM

9.

Mašina za rezanje furnira Josting QFS 800

8854

kom.

1

2.000,00 KM

2.000,00 KM

10.

Mašina za rezanje furnira Josting EFS 3200

7589

kom.

1

10.000,00 KM

10.000,00 KM

11.

Mašina za spajanje furnira sa trakom Kuper

309

kom.

1

1.500,00 KM

1.500,00 KM

12.

Mašina za ručno premotavan je rolni

 

kom.

1

500,00 KM

500,00 KM

13.

Kompresor sa bocom dvije glave

146354

kom.

1

1.500,00 KM

1.500,00 KM

14.

Kompresor bez boce 11 kW

 

kom.

1

600,00 KM

600,00 KM

15

.

Hidraulična pumpa s rezervoarom

 

kom.

1

600,00 KM

600,00 KM

16.

Elektromotor kompresora 7,5 kW

 

kom.

1

300,00 KM

300,00 KM

17.

Posuda za kompresor

60

kom.

1

200,00 KM

200,00 KM

18.

Ekspanziona posuda 5001

52333

kom.

1

300,00 KM

300,00 KM

19.

Peć na kruto gorivo Centrometal EKO-CKS

502

kom.

1

5.292,57 KM

5.292,57 KM

20.

Armatura u kotlovnici

 

kom.

1

350,00 KM

350,00 KM

UKUPNO LOT U................................................................................4.407,92 KM

 

LOT III REZERVNI DIJELOVI,ALAT,PRIBOR I KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

R. broj

Vrsta vozila /stroja

Broj šasije/stroja

Jedinica mjere

Količina

Cijena po komadu

POČETNA CIJENA UKUPNA

1.

Elektromotor sa kočnicom

3714

kom.

1

80,00 KM

80,00 KM

2.

Elektromotor za pomicanje graničnika namotoru

325535

kom.

1

80,00 KM

80,00 KM

3.

Elektromotor Demag

2158283

kom.

1

120,00 KM

120,00 KM

4.

Nož za rezanje furnira 800 mm

 

kom.

1

80,00 KM

80,00 KM

 

Nož za rezanje furnira 2100 mm

 

kom.

3

210,00 KM

630,00 KM

 

Nož za rezanje furnira 2500 mm

 

kom.

1

250,00 KM

250,00 KM

 

Nož za rezanje furnira 3500 mm

 

kom.

1

350,00 KM

350,00 KM

5.

Paletar 1500 kg

 

kom.

1

250,00 KM

250,00 KM

6.

Kolica za otpad 2x1 m

 

kom.

1

50,00 KM

50,00 KM

 

Kolica za otpad 2x1 m

 

kom.

1

150,00 KM

150,00 KM

7.

Kolica za otpad 1x1 m

 

kom.

1

100,00 KM

100,00 KM

8.

Kolica sa ručkom 3,5x0,85 m

 

kom.

1

150,00 KM

150,00 KM

 

Kolica sa ručkom 3,5x0,85 m

 

kom.

4

250,00 KM

1.000,00 KM

9.

Kolica 1,5x0,85 m

 

kom.

10

100,00 KM

1.000,00 KM

10.

Kolica 2,5x0,85 m

 

kom.

2

70,00 KM

140,00 KM

11.

Sto radni drveni 2,2x1,2 m

 

kom.

6

25,00 KM

150,00 KM

12.

Sto drvo metal 1,2x0,85 m

 

kom.

4

10,00 KM

40,00 KM

13.

Garten drveni sto i dvije klupe

 

kompl.

1

60,00 KM

60,00 KM

14.

Kancelarijski sto sa ormaricom

 

kom.

1

60,00 KM

60,00 KM

15.

Kancelarijski ormar 0,8x2 m

 

kom.

4

40,00 KM

160,00 KM

16.

Ordner stalaža 1x2 m

 

kom.

1

30,00 KM

30,00 KM

17

Uredska stolica

 

kom.

1

30,00 KM

30,00 KM

18.

Tapacirana stolica

 

kpm.

4

5,00 KM

20,00 KM

19.

Garderoba ormar metalni

 

kom.

6

5,00 KM

30,00 KM

20.

Aparat za kucanje kartica radnika šikterica BX 160

 

kom.

1

30,00 KM

30,00 KM

21.

Štampač za etikete BROTHER

 

kom.

2

20,00 KM

40,00 KM

22.

Fiskalna kasa

 

kom.

1

50,00 KM

50,00 KM

23.

Kompjuter

 

kom.

1

50,00 KM

50,00 KM

25

Fax

 

kom.

1

50,00 KM

50,00 KM

UKUPNO LOT III.................................................................................... 5.230,00 KM

 

LOT IV ROLNE FURNIRA SKARTNE

Red.

Naziv robe

jedinica

količina

cijena po

Ukupna

br.

 

mjere

 

jediinici

vrijednost

1.

hrast bijeli 140x310

kom

30

12,00

360,00

2.

hrast bijeli 160x310

kom

30

12,00

360,00

3.

hrast bijeli 180x 310

kom

30

12,00

360,00

4.

hrast bijeli 200x310

kom

30

12,00

360,00

UKUPNO LOT IV.................................................................1.440,00 KM

 

LOT V POTROŠNI MATERIJAL

Red. br.

Naziv robe

jedinica mjere

količina

cijena po jediinici

Ukupna vrijednost

1.

Konac

rolna

1

60,00

60,00

2.

Fliz

rolna

1

40,00

40,00

UKUPNO LOT V....................................................................................100,00 KM

 

LOT VI GOTOVI PROIZVODI -ROLNE FURNIRA

 

Red. br.

Naziv robe

jedinica mjere

količina

cijena po jediinici

Ukupna vrijednost

1.

hrast crveni 330x204

rolna

16

70,00

1.120,00

2.

hrast crveni 254x305

rolna

3

70,00

210,00

3.

mahagonij 330x204

rolna

1

70,00

70,00

4.

orah 172x305

rolna

1

70,00

70,00

5.

jasen 330x204 B

rolna

28

70,00

1.960,00

6.

jasen 330x204 F

rolna

12

70,00

840,00

7.

javor 330x204

rolna

4

70,00

280,00

8.

javor 172x305

rolna

1

70,00

70,00

9.

breza 303x204

rolna

10

70,00

700,00

10.

breza 306x204

rolna

16

70,00

1.120,00

11.

trešnja 172x305

rolna

1

70,00

70,00

UKUPNO LOT VI................................................................................6.510,00 KM

 

LOT VII POLUPROIZVODI FIXMASE

Red. br.

Naziv robe

jedinica mjere

količina

cijena po jediinici

Ukupna vrijednost

1.

breza

m

400

1,50

600,00

2.

javor

m

400

1,50

600,00

UKUPNO LOT VII................................................................................1.200,00 KM

 

LOT VIII REPROMATERIJAL

Red. br.

Naziv robe

jedinica mjere

količina

cijena po jediinici

Ukupna vrijednost

1.

furnir breza

m2

1.600

2,20

3.520,00

2.

furnir bukva fina+kem)

m2

8.000

1,70

13.600,00

3.

furnir hrast-eisce

m2

1.500

1,70

2.550,00

4.

furnir javor

m2

2.753,54

1,70

4.681,02

5.

furnir mahagoni-sapeli OII

m2

5.002,04

2,20

11.004,49

6.

limba

m2

3.413,66

2,00

6.827,32

7.

pine

m2

9.149,54

1.740

15.554,22

UKUPNO LOT VIII................................................................................57.737,04 KM

 

Uslovi i način prodaje

1/ Imovina se prodaje po Lotovima I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII.

2/ Navedene cijene predstavljaju početne cijene ispod kojih se imovina ne može prodavati.

3/ Imovina se prodaje u viđenom stanju i po cijenama koje su utvrđene od strane ovlaštenih sudskih vještaka građevinske, ekonomske i mašinske struke.

4/ Procjene vrijednosti nekretnina i zemljišta, kao i dokaz o vlasništvu mogu se pogledati u prostorijama Prodavca.

5/ Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se 18. Avgusta 2014. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati u prosto¬rijama Prodavca, Skokovi bb, Cazin.

6/ Uslovi prodaje:

- Imovina će se prodavati metodom usmenog javnog nadmetanja.

- pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju Zakonom propisane uslove.

- javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava uslove iz Oglasa.

- strani državljani imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

- ponuđene cijene predstavljaju početne cijene nadmetanja.

- na javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna i fizička lica koja izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% početne cijene, odnosno maximalno KM 10.000,00.

- Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za LOT I biti će najmanje 1.000,00 KM a najviše 30.000 KM, a za LOT-e II do VIII najmanje 100KM a najviše 10.000 KM.

- Uplatu izvršiti na transakcijski račun Prodavca: D.o.o. "Furnirtex"- u stečaju, Ključ otvoren kod Balkan Inves-tment Bank, UNAFilijala, broj 5688611100003982 sa naznakom: Prva javna prodaja -Lot broj:_.(navest broj Lot-a).

Uplate izvršiti najkasnije do 15. Avgusta (petak) 2014. godine do 14,00 sati.

Uplatnicu-nalog za prenos, sa naznakom broja Lota-a za koji se prijavljuje ponuđač je obavezan dostaviti najkasnije u ponedjeljak 04.08.2014. do 10,00 sati u sjedište Prodavca (Cazin, Skokovi bb). Depozit se uračunava u postignutu prodajnu cijenu, a ponuđač sa najvišom ponudom biće proglašen pobjedni-kom-najpovoljnijim kupcem.

- Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, umanjenu za iznos osiguranja, kupac je dužan uplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana okončanja nadmetanja-proglašenja pobjednika.

- Sve poreze i troškove uknjižbe i prenosa snosi kupac.

- u početnu cijenu nije uračunat PDV, a koji se obračunava na zakonom propisan način.

- Strana fizička lica i pravna lica kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reci-protiteta među državama pri sticanju vlasništva, ili ispunjavanju uslova za primjenu^akona 0 politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

- Ponuđačima koji ne steknu status kupca, odnosno drugog i treće rangiranog ponuđača, uplaćeni depoziti biće vraćeni u roku od pet (5) dana, po okončanju postupka Prve javne prodaje.

- Imovina se prodaje po o principu "viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

- ako najpovoljniji pouđač ne uplati ukupnu postignutu prodajnu cijenu u naznačenom roku, smatraće se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije-depozita, a kupcem se proglašava drugo rangirani, odnosno treće ran-girani ponuđač u istom Lot-u.

- Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine, odnosno predja pokretnih stvari izvršiće se u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

- Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati radnim danima u periodu od 08-16 sati, a dokumentacija o vlasništvu i procjenama ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke može se pogledati u prostorijama Prodavca, Skokovi bb, radnim danima u vremenu od 08-14,00 sati.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: