Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Paking d.o.o. Cazin

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 59, 23.07.2014

Općinski sud u Bihaću likvidacioni sudija Vlatka Ivaniš, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem DOO "Paking" Cazin na ročištu održanom dana 02.07.2014. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad DOO "Paking" Cazin, upisana u registarski uložak br. 1-417-00 prema r ješenju Kantonalnog suda Bihać br. U/I-1251/99 od 30.12.1999. godine.
Razrješava se dužnosti likvidator navedene firme Renata Hrle iz Cazina.
Po pravomoćnosti ovog rješenja firma DOO "Paking" Cazin, brisat će se iz registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog rješenja objavit će se u "Službenim novinama Fede racije BiH" i oglasnoj tabli ovog suda.

Broj 17 0 L 053094 13 L
09. jula 2014. godine
Bihać

(03-3-2137/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: