Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na strečajni postupak nad imovinom dužnika PARADOX EXPORT-IMPORT d.o.o. za trgovinu i usluge Memići-Kalesija

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 59, 23.07.2014

Općinski sud u Tuzli, stečajni sudija Vahida Halilovići, u postupku prethodnog ispitivanja prijave za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "PARADOX" EXPORT-IMPORT DOO za trgovinu i usluge Memići-Kalesija, dana 15.04.2014. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE


I
Otvara se postupak stečaja nad imovinom dužnika "PARADOX" EXPORT-IM - PORT DOO za trgovinu i usluge Memići-Kalesija, matični br. subjekta: 1-8136.

II
Stečajni postupak se otvara sa danom 08.07.2014. godine u 12,00 sati kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

III
Za stečajnog upravnika imenuje se dipl. ecc. Hadžić Muhamed iz Dubrava.

IV
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.

V
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH" i
"Službenom glasniku RS", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.

VI
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

VII
Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, zemljišne knjige Općinskog suda u Kalesiji i Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kalesija.

VIII
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje se za dan četvrtak 25.09.2014. godine u 11,30 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ulica M. Tita br. 137, sudnica - I sprat.

IX
Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se dana četvrtak 25.09.2014. godine u 12,00 sati, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

Broj 32 0 St 190842 14 St
08. jula 2014. godine
Tuzla
(03-3-2145/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: