Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja stolica, stolova, posuda, kuhinjske opreme i rovokopača gusjeničara kao otpadno željezo

Izvor: Večernje novosti, 09.08.2014.

AD Rudnik nemetala „Stanari" Stanari - u stečaju

Na osnovu odluka Skupštine povjerilaca od 15.4.2014. godine i 3.6.2014. godine, saglasno članovima 105. i 106. Zakona o stečajnom postupku, stečajni upravnik

OGLAŠAVA
Javno nadmetanje prodaje pokretne imovine stečajnog dužnika

PREDMET JAVNOG NADMETANjA:
I Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika vrši se po cjelinama i pojedinačno (stolice, stolovi, posude, kuh. oprema) po utvrđenoj cijeni preuzetoj iz Elaborata o izvršenoj procjeni vrijednosti imovine u AD Rudnik nemetala „Stanari" Stanari u stečaju, i to u faktičkom i pravnom stanju. Zainteresovani kupci mogu preuzeti popisnu listu opreme i inventara koje je sadržano u cjelinama prilikom pregleda imovine prije slanja ponuda.

II Prodaja - rovokopač gusjeničar utovarivač "Caterpillar 235", kao otpadno željezo, po početnoj cijeni od 9.410,00 KM, po procjeni vještaka mašinske struke.

USLOVI prodaje:
1. Prodaja će se izvršiti prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda.
2. Predaja zatvorenih pismenih ponuda vrši se do dana 25.8.2014. Ponude se podnose u pismenom obliku na adresu: AD Rudnik nemetala „Stanari" Stanari - stečaju, 74208 Stanari bb.
3. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja uz priloženu ponudu polože depozit u iznosu od 10% od vrijednosti imovine na ŽR broj: 5540060001214179 kod Pavlović internacional bank ad. Bijeljina.
4. Pravna lica učestvuju uz ovjerenu kopiju rješenja o registraciji preduzeća putem zakonskog zastupnika ili uz punomoć punomoćnika, a fizička lica uz ličnu kartu ili putem punomoćnika i lične karte.
5. Onaj kupac ponuđač čija ponuda bude najviša iznad početne cijene biće proglašen za kupca sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor i koji je obavezan kupoprodajnu cijenu platiti u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
6. Ukoliko proglašeni najpovoljniji kupac odustane od kupovine, stečajni dužnik zadržava pravo da depozit ne vrati, a stečajni upravnik obavještava pismenim putem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača i poziva ga da se u roku od 8 (osam) dana izjasni da li ostaje kod ponude, te da uplati depozit 10% od početne cijene, te da plati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana kada je dao izjavu da prihvata kupovinu.
7. Ponuđačima čije ponude nisu prihvađene povrat depozita biće izvršen narednog dana.
8. Porez i svi troškovi vezani za prenos - promet vlasništva padaju na teret kupca.
9. Javno nadmetanje će se održati i ukoliko učestvuje samo jedan ponuđač.

10. Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Restorana društvene ishrane (gde je oprema smještena) u Stanarima u 14 časova dana 25.8.2014. godine.
11. Razgledanje imovine se može vršiti u vrijeme pospije 15 časova uz prethodnu najavu stečajnom upravniku na telefon: 065/415-726. Imovina se prodaje u viđenom stanju. Naknadni prigovori se neće uvažavati.

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: