Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika ERVIKS d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu i promet sa p.o. Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 69, 27.08.2014

Općinski sud u Tuzli objavljuje slijedeći

OGLAS

I. OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "ERVIKS" DOO za unutrašnju i vanjsku trgovinu i promet sa p.o. Tuzla, Maršala Tita br 66, registarski uložak subjekta upisa 4965.
II. Stečajni postupak se otvara sa danom 14.08.2014. godine u 12,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli Suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Ruzmir Kabadajić, dipl. ecc. iz Tuzle.
IV. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na p rijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiroračun broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.
V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava o siguranja kao i osigurano potraživanje.
VI. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
VII. Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog Suda, zemljišne knjige Općinskog suda u Tuzli i O pćini Tuzla - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
VIII. Skupština povjerilaca (ročište za ispitivan je) na kojoj će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan 15.10.2014. godine u 11,30 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ulica M. Tita br. 137, sudnica br. 33, I sprat.
IX. Izvještajno ročište na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se dana 15.10.2014. godine u 12,00 sati, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

Broj 32 0 St 061167 14 St
14. augusta 2014. godine
Tuzla

(03-3-2401/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: