Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad ALKA d.o.o. Tuzla, za proizvodnju, trgovinu i usluge

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 71, 03.09.2014

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "ALKA" d.o.o. Tuzla, za proizvodnju, trgovinu i usluge, ul. Žarka Vukovića br. 22, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, donio je dana 27.08.2014. godine sljedeće

RJEŠENJE


ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom "ALKA" d.o.o. Tuzla, za proizvodnju, trgovinu i usluge, ul. Žarka Vukovića br. 22, pod matičnim registarskim brojem upisa: 1-895.
Likvidator Elmir Majdančić iz Tuzle razrješava se dužnosti likvidatora. Imovina privrednog društva koja se sastoji od:
- Poslovni prostor u Tuzli, Tržni centar Sjenjak, prizemlje br. 100, površina 30,49 m2, upisan u KPU br. 032-0-KPU-06-00050 KO Tuzla NP Tuzla II, broj poduloška 6322, br. zk ul. 11303, pl. br. 1543. Objekat u kom se poslovni prostor nalazi izgrađen na kč. br. 1364/1 KO Tuzla, KO 972/2, KO Tuzla II NP. Poslovni prostor se sastoji od jedne prostorije, sanitarnog čvora sa predprostorom,
- Stambeno poslovna zgrada, ukupna površina 705 m2, upisana u zk. ul. br. 11926 KO SP _ Tuzla, kč. br. 1214/2, poslovni prostor u prizemlju, stambeno-poslovne zgrade označene kao B, površine 24,06 m2, uknjiženo pravo vlasništva po osnovu ugovora o kupoprodaji Općinskog suda Tuzla broj Ov. br. 2136/04 od 27.04.2003. godine (redni broj 5 u B listu zk. ul. br. 11926),
Prenose se na osnivača društva Aliju Majdančić iz Tuzle.
Imovina privrednog društva koja se sastoji od:
- Potraživanja prema Tvornica konfekcije "Borac" dd Banovići, ul. Branilaca grada br. 83, prenosi se na osnivača društva Aliju Majdančić iz Tuzle.

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 179783 13 L
27. augusta 2014. godine
Tuzla
(03-3-2530/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: