Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Privredno društvo za građevinarstvo, prevoz, trgovinu i usluge BISS d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 71, 03.09.2014

Općinski sud u Sarajevu objavljuje sljedeći

 

OGLAS


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privredno društvo za građevinarstvo, prevoz, trgovinu i usluge "BISS" d.o.o. Sarajevo, ulica Očaktanum broj 60, Sarajevo.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Ismet Ramović ulica Mejlijina broj 4,
Sarajevo.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra
Općinskog suda u Sarajevu koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-
0091-11 (stari broj 1-19820) a po rješenju broj UF/I 3323/97 od 30.10.1997.
godine.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
Broj 65 0 L 428005 14 L
26. augusta 2014. godine
Sarajevo
(O-834/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: