Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad privrednim društvom SSADA d.o.o. za trgovinu i usluge export-import Kalesija

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 73, 10.09.2014

Općinski sud u Tuzli objavljuje slijedeći

OGLAS


ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad privrednim društvom "SSADA" d.o.o. za trgovinu i usluge export-import Kalesija, sa danom 29.08.2014. godine, matični broj subjekta: 1-11749.
Likvidator Pezić Muamer iz Kalesije, razrješava se dužnosti likvidatora.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči Suda.
Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 187921 13 L
29. augusta 2014. godine
Tuzla
(03-3-2556/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: