Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom Proizvodno, trgovačko i uslužno društvo ADI-KOMERC d.o.o. Zenica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 75, 17.09.2014

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić u likvidacionom postupku nad firmom Proizvodno, trgovačko i uslužno društvo "ADI-KOMERC" d.o.o. Zenica ul. Prve Zeničke brigade b roj 138-B, Zenica, odlučujući po prijedlogu likvidatora Durmiš Adila, Zenica za zaključenje likvidacionog postupka na navedenom firmom nakon održanog ročišta dana 02.09.2014. godine, kome je prisustvovao likvidator Durmiš Adil, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Proizvodno, trgovačko i uslužno društvo "ADI- KOMERC" d.o.o. Zenica ul. Prve Zeničke brigade broj 138-B, Zenica, matični broj subjekta upisa: 43-01-0211-09 (stari broj 1-1945).
Razrješava se dužnosti likvidatora Durmiš Adil, Zenica.
Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisati će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0211-09 (stari broj 1-1945) i svih javnih registara.
Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 096617 13 L
02. septembra 2014. godine
Zenica

(03-3-2611/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: