Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom ST-MONTER d.o.o. Mostar

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 75, 17.09.2014

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanović, po prijedlogu predlagača "ST-MONTER" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Stjepana Radića 76/b, zastupanog po zastupniku-di rektoru, na ročištu održanom dana 03.09.2014. godine, donosi sljedeće

RJEŠENJE


Zaključuje se postupak likvidacije nad društvom "ST-MONTER" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, na adresi Stjepana Radića 76/b, upisanog u Registar privrednih društava pod matičnim brojem 1-796.
Likvidator društva Bebanić Ahmed iz Mostara razrješava se dužnosti likvidatora.
Preostala imovina Društva i to novčana sredstva na računima kod UniCredit banke 293,30 KM, kod Hercegovačke banke 30,560,52 KM, sredstva u blagajni u iznosu od 3,00 KM, te poslovni prostor procijenjene vrijednosti 71.768,00 KM, što ukupno iznosi 102.624,82 KM, nakon brisanja pravnog lica vraćaju se osnivaču
Društva Plećaš Josipu iz Mostara, do kojeg iznosa osnivač odgovara za obaveze likvidiranog pravnog lica prema trećim licima, koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom društvu.
Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje navedenog društva iz Registra pravnih lica ovoga Suda kao i svih drugih javnih registara, a Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli Suda i "Služ benim novinama Federacije BiH".

Broj 58 0 L 148868 14 L
04. septembra 2014. godine
Mostar
(03-3-2655/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: