Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Privredno društvo za trgovinu, opravke i usluge ŠENN d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 75, 17.09.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Privredno društvo za trgovinu, opravke i usluge "ŠENN" d.o.o. Sarajevo, ul. Hošin Brijeg br. 82-a, na ročištu održanom dana 09.09.2014. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privredno društvo za trgovinu, opravke i usluge "ŠENN" d.o.o. Sarajevo, ul. Hošin Brijeg br. 82-a.
2. Razrješava se dužnostilikvidatora DINA MEMIĆ-TURKMANOVIĆ, advokat iz Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1-12240, a po Rješenju broj 065-0-Reg-08-002089 od 27.10.2008. godine.
4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 273686 12 L
09. septembra 2014. godine
Sarajevo
(O-884/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: