Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.12.2020. 08:57

Prodaja opreme i strojeva (pogonske jedinice, viljuškara, hidrauličnih paletara, raskrajača, tiplerice, kabine za lakiranje, pumpe za lakiranje...)

Izvor: Dnevni list, 22.12.2020.

LASER doo u Bihać- u stečaju   

 

Broj:10-OG/2020.

Bihać:14.12.2020.

 

Na osnovu člana 25. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«. broj 29/03,32/04,68/05,42/06 i 52/18), i Odluke odbora povjerilacadonesenoj na 2. sjednici Odbora povjerilaca održanoj 09.11.2020. godine, tačka 3, stečajni upravnik «Laser» d.o.o. Bihać- u stečaju, objavljuje:

 

OGLAS

o prvoj prodajipokretne imovine stečajnog dužnika „Laser" doo Bihać u stečaju

 

1. PREDMET PRODAJE: POKRETNA IMOVINA, OPREMA 1 STROJEVI - LOT BROJ 1

 

OPIS PREDMETA PRODAJE SVRSTANIH U LOT BROJ 1

1. Oprema i strojevistečajnog dužnika Laser doo Bihać u stečaju

Početna prodajna cijena opreme i strojeva stečajnog dužnika Laser doo Bihać u stečaju: 197.575,74 KM, U CIJENU

NIJE UKLJUČEN PDV.

NAVEDENA IMOVINA SVRSTANA U LOT 1 PRODAJESE KAO CJELINA. PRODAJA SE VRŠI KOMBINOVANOM METODOM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA 1 USMENIM JAVNIM NADMETANJEM. PONUĐENA CIJENA NE MOŽE BITI NIŽA OD NAVEDENE.PONUDE SA NIŽOM PONUĐENOM CIJENOM BIĆE ODBAČENE KAO NEPRIHVATLJIVE.

 

Tabela 1

RB

OPIS

KOM

RB

OPIS

 

1.

Pogonska jedinica za otprašivanje CORAL CODE 7013000450-C.6368

3

17.

Presa električna 0730-B700 GANNER 2012. god

 

2.

Viljuškarelektrični CDDR15-111 Kibernetic

1

18

Spremnici za zrak po 14501 Trudbenik

 

3.

Paletarrućnihidrauličnivisoki AMX 10 JUNGHEIRICH

 

19.

Sušačzrakarashladni SD 310 CompAir

 

4.

Paletarručnihidraulični Hanse Lifter obiČniplavi

1

20.

Stroj za izraduladica ZMM 4700 Blum

 

5.

Paletarručnihidraulični Hanse Lifter visoki

1

21.

Strojfreza za izraduladica UAD16 FF LL

 

6.

Strojraskrajačmali HYDR0 3200 scm

1

22.

Pila kružna s postoljem BOSCH

 

7.

StrojGANNOmat 0571A ProTec CNC s vlastitimalatomipri borom

1

23

Paletarručnihidraulički      8 komada

 

8.

Strojkanterica IMA Novimat Concept R3425 s CNC upravljanjem

1

24.

Viljuškar GRUMA H 30 D/351-02

 

9.

StrojtiplericaGANNOmat 0530DB21MX s alatomipriborom

1

25.

Viljuškarelektričnihidraulični BOSS

 

10.

Obradnicentar OPTIMA BHC 550 VVEEKE CNC s vlastitimalatomipriborom

1

26.

Agregatelektrični ENDRESS ESE 505 VVV/AS; pogonski motor VOLVO

 

11.

Glodalica (freza) MARTIN T27 Flex CNC s vlastitimalatomipriborom

1

27.

KompresorklipniTrudbenikDoboj u dijelovi maneispravan

 

12.

Obradnicentar OPTIMAT BHX 055 CNC s vlastitimalatomipriborom

1

28.

KompresorvijčaniCompAir L22-10A 2016. godište

 

13

Strojkanterica KDF120C BRANDT

1

29.

KompresorvijčaniCompAir L22-10A 2015. godište

 

14.

Strojraskrajač OPT HPP 82/43/GE CNC HOLZMA

1

30.

Thermo-generator DHG 360 Einhell

 

15.

viljuškarelektrični Linde R14 s punjačembaterija GRUMA

1

31.

Viljuškarelektrični JUNGHEINRICH Swift

 

16.

Viljuškarelektrični JUNGHEINRICH s punjačem AKKUMAT

1

32.

Ručnisitnialatipribor za montažu

 

Tabela II

RB

OPIS

KOM

RB

OPIS

 

1.

Brusilicaručnarotacionazračna MIRKA

3

13.

Kontejneričeličnikaoskladišta

 

2.

Kabina za lakiranje

1

14

Kolica za sušenjepozicijanamjenska

 

3.

Pumpa za lakiranje KREMLIN REX 50 A

3

15.

Polirka (brusilica) ručnaelektrična METABO manja

 

4.

Pištolj za lakiranje SATA Jet 1000 K HVLP

1

16.

Polirka (brusilica) ručnaelektrična MAKITA veća

 

5.

Pištolj za lakiranje SATA Jet 1000 VRP

1

17.

Elektro-motor

 

6.

Vagadigitalna SEIKO

2

18.

Dizne od pištolja za lakiranjeSATA (nekompletne)

 

7.

Kolicačelična za sušenjepozicija

17

19

Filter zraka L X W X H = 2000 X 1100 X 1500 mm ručneizrade

 

8.

Kabina za lakiranjezatvorena

1

20.

Presa za ladice ST 1200 Uniholz

 

9.

Sistemodsisni CORAL s ventilatorom, filterimaikanalima

1

21.

Paletarhidrauličniručni Super Quick

 

10.

Isušivačzraka VTC 330 s filterom

1

22.

Paletarhidrauličniručni GERMA

 

11.

Spremnik za zrak 2000 litara

1

23.

Viljuškar R 70 -16 STILLdizel

 

12.

KompresorvijčaniCompAir L22-10A

1

 

 

 

 

 

Pokretna imovina, svrstana u Lot 1, prodaje se isključivo kao cjelina, u fizičkom i viđenom stanju na dan prodaje. Predmetna oprema nije u funkciji te prodavač ne garantuje za ispravnost iste, prodaje se u viđenom stanju te prodavač ne odgovara za naknadno utvrđene nedostatke. Navedena cijena predstavlja početnu prodajnu cijenu i movina se ne može prodati ispod te cijene.

-pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja dostave pismene ponude putem pošte ili lično na adresu „Laser" doo Bihać u stečaju, poštanski pretinac 38,77000 Bihać, ili lično na adresu „Poslovna zona Kombiteks" H.Hume bb, Bihać, poslovne prostorije Kombiteksa. u zapečaćenoj koverti sa pečatom i potpisom ponuđača i to najkasnije do 14.01.2021. godine, do 15,00 sati (navedeno podrazumijeva da iste budu fizički dostavljene na naznačenu adresu);

-uz pismenu ponudu na kojoj je naveden naziv ponuđača, LOT 1 za koji se ponuđač prijavljuje i na kojoj je navedena cijena koja ne može da bude niža od cijene navedene u ovom oglasu, zainteresirani kupci/ponuđači dužni su priložiti uplatnicu (dokaz) o uplaćenom depozitu od 10.000,00 KM za LOT 1;

-uplatu traženog depozita za predmetni lot treba izvršiti na transakcijski račun „Laser" doo - u stečaju broj: 3385002286023169, otvoren kod UniCredit Bank d.d.;

-otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama DD „Kombiteks" Bihać-u stečaju, ul. Hamze Hume bb, dana 15.01.2021. godine, s početkom u 14 sati;

-učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika uz ovjerenu punomoć) koji uredno dostave ponude na način kako je definirano u oglasu dužni su, na danprodaje, prijaviti se u periodu od 13,30 do 14,00 sati komisiji za prodaju, te priložiti istoj odgovarajući identifikacijski dokument, sa kojim stječu pravo učešća na javnoj prodaji te potpisati izjavu o prihvatanju uvjeta prodaje navedenih u ovom oglasu;

-povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za LOT 1 (za pokretnu imovinu), će biti najmanje 1.000,00 KM, a najviše 5.000,00 KM;

-ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, odnosno koji odustanu od učešća na licitaciji, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja, umanjen za iznos od 50,00 KM što predstavlja trošakove oglasa, bankarske troškove i si.;

-sve troškove preuzimanja kupljene nepokretne odnosno pokretne imovine, PDV, snosi kupac;

-kupac će preuzeti kupljenu imovinu u skladu sa odredbama ugovora o zakupu, navedene u članu 8„ stav 4.;

-najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana.računajući od dana prodaje;

-ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava treći po redu najbolji ponuđač. Ako ni treći po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit

će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a stečajni upravnik će prodaju proglasiti neuspjelom.

-imovina koja je predmet prodaje i navedena je u tabeli 1 može se pogledati 04., 05., i 06.01.2021. godine u vremenu od 10 do 14h na adresi "ALTMAN" doo Put Famosa bb, Hrasnica.uz predhonu najavu na telefon broj 060 3272425;

-imovina navedena u tabeli II nalazi se u Bosanskoj Otoci, Ljusina bb može se pogledati 04., 05. i 06.01.2021. godine u vremenu od 10 do 14 h,uz predhodnu najavu na telefon broj 060 3272425.

Bihać, 14.12.2020.

Stečajni upravnik

dr sci Šefik Smlatić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: