Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 09:14

Prodaja zemljišnih parcela i objekata u KO Brčko 2, linije za LDPE, HDPE, PP, foliju, pranje i mljevenje i tehnološke linije za granulisanje LDPE, HDPE i PP materijal...

Izvor: Glas Srpske, 05.04.2022.

Stečajni upravnik firme DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju.dana 06.04.2022. god. na osnovu odluke Odbora Poverilaca DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju od 28.03.2022.god. i Rešenja Stečajnog sudije od 04.04.2022. god, raspisuje

 

X- PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE I OPREME

stečajnog dužnika DD "Novi Bimeks" Brčko u stečaju,

 

Putem javne prodaje - usmenog nadmetanja - Predmet prodaje je sledeća imovina i oprema:

I. Nepokretna imovina na lokaciji "Kafilerije" Zemljišna parcela vodi se kao "Utrina" k.č. broj 1631/PG [1631] površine 13.295 m2 i objekti povrišine 2.144 m2,od kojih jedino postoji objekat kotlovnice tlocrtne površine 214,00 m2 (ostali objekti porušeni), upisana u zk. uloške 2615 i 2614 K.O. Brčko 2

POČETNA PRODAJNA CENA       260.000,00  KM

 

II. Lokacija "lnkubatorska stanica"Brčko 2 Zk.uložak 2614 br.parcele 25; 26; ZK uložak 2615 br.parcele 25/PG; 26/PG; Ova lokacija se u ZK izvodku vodi kao "Uzunovača pustara" površine 4a 67m2 i 2h 73a 35m2 i objekti ukupne površine 698m2 (oštećeni objekti)

POČETNA PRODAJNA CENA       1.700.000.00KM

 

III. Lokacija" Farma" namena zona rada i industrije, kx.br. 939/1 PG, površine 266.573m2, sa poslovnim zgradama zgradama upisanim na istoj parceli, i k.č.br.940/PG, površine 9.231 m2, te vanjsko uređenje i infrastruktura

POČETNA PRODAjNA CENA       14.000.000.00KM

 

IV.

a) LINIJA za LDPE, HDPE, PP foliju, pranje i mlevenje i

b) Tehnološka linija za granulisanje LDPE, HDPE i PP material - Es-truder

POČETNA PRODAJNA CENA       1.800.000,00 KM

 

V. Linija za klanje pilića Stork I i Stork II. sa kompresorkom stanicom (oprema se nalazi u objektima firme "Vindija" Brčko -Napomena: kupac je dužan da o svom trošku opremu demontira, i preuzme uz obavezno čuvanje objekata i instalacija firme "Vindija".

POČETNA PRODAJNA CENA  100.000,00KM

 

VI. Lokacija za buduću prugu. /Skupština BD BIH Odluka o utvrđivanju javnog interesa br. 01-02-7068/21 od 15.12.2021.god/ k.p.br.1276/2: 4014/6; 4014/7; 1278/9; 4014/8; 1278/17; 1278/19; 1278/3; ukupne površine 2.013m2  

105.000,00KM

 

PRAVO UČESTVOVANJA na javnom nadmetanju, imaju sva pravna i fizička lica (domaća i strana) koja uplate deposit-kaparu u iznosu od 50.000,00KM za objekte pod rednim brojem II i III i IV a 10% od početne cene za nekretnine pod rednim brojem I i V, na žiro račun firme DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju NLB Brčko 1321902016086181. i prilože svu prateću dokumentaciju najkasnije do dana 10.05.2022. do 14h. Uz dokaz o uplati treba priložiti sledeću dokumentacju: Ime kupca (tačan naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica koji će učestvovati na licitaciji); Matični broj firme ili JMB ako je fizičko lice, (overene fotokopije);Tačnu aresu stanovanja, prebivališta; Potvrda o uplati depozita; Potvrdu od PU da nema neizmirenih poreskih obaveza; Komplenu overenu dokumentaciju o registraciji pravnog lica i odgovornog lica.Napomena: Kupci koji ne ispoštuju rok gore naveden, i kupci sa nepotpunom i nekompletnom dokumentacijom neće učestvovati na javnom nadmetanju

Eveptualne poreze i sve ostale troškove oko prevoda, prenosa vlasništva, notarskih usluga, snosi - plaća kupac, u skladu sa važećim Zakonima Brčko Distrikt BIH i notarskim tarifama. Imovina stečajnog dužnika se prodaje u činjeničnom i viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne prihvataju. Kupac je dužan da izvrši uvid u gruntovnim i katastarskim knjigama, Brčko Distrikt BIH, te u posedovnim i vlasničkim listovima, da izvrši sve provere dokumentacije i eventualnih obaveza koje imaju kupci, na osnovu kupovine.(naknadne reklamacije se ne prihvataju)

KUPAC je ono pravno ili fizičko lice koje ponudi naveći iznos isključivo u KM (konvertibilnim markama) u usmenom nadmetanju i će se održati dana 12.05.2022. god, u 11 h u zgradi Osnovnog Suda Brčko Distrikt BIH sudnica br.5 Kupac je dužan da kompletan iznos iz svoje ponude uplati najkasnije u roku od 5 (pet) dana od momenta licitacije, na žiro račun firme DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju NLB Brčko 1321902016086181. Ukoliko kupac to ne uradi, ne uplati razliku novčanih sredstava u datom roku, deposit tj. kaparu firma DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju zadržava, ne vraća kupcu, a ta nekretnina se ponovo daje na prodaju na sledećoj licitaciji,

Zabeležbe i tetreti na gore navedenoj imovini će biti skinuti, brisani u skladu sa važećim Zakonom Brčko Distrikt BIH za tu oblast i Zakonom o stečajnom postupku Brčko Distrikt BIH. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u periodu od 09,00h do 14,00 h svakim radnim danom, na tel.065/335-530, ili doći lično u prostorije firme DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju, u ul. Braće Ribnikara br. 37. Brčko, Brčko Distrikt BIH

Stečajni upravnik, Dr Nebojša Matić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: