Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 09:09

Prodaja građevinskog zemljišta u K.O. Šujica

Izvor: Dnevni Avaz, 14.06.2022.

Dl „ММ Šujica-Tomislavgrad“ d.o.o. u stečaju 

Šujica - Tomisiavgrad

 

Broj: 68 0 St 029751 15 St 4

Livno, 06.06.2022.g.

 

Na temelju članka 128., 101 .il02. (Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br. 29/03 i 32/04 i 42/06), stečajni upravitelj

Oglašava

 

TREĆU JAVNU PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

Predmet prodaje je građevinsko zemljište označeno kao:

- k.č. 2636/2, površine 1.276,00 m2, livada 3 kla 3. Klase, K.O. Šujica, po po zemljišno knjižnom operatu upisano u z.k. uložak br. 1451, kojoj po katasratskom operateru odgovara k.Č. 2636/2, površine 1.276,00 m2 , livada 3. klase, u K.O. Šujica, upisana u PL 728 u K.O. Šujica

- k.č. 2638/2, površine 826,00 m2, livada 3. klase, K.O. Šujica, po po zemljišno knjižnom operetu upisano u z.k. uložakTir. 1451, kojoj po katastarskom operateru odgovara k.č. 2638/2, površine 826,00 m2 , livada 3. klase, u K.O. Šujica, upisana u PL 129 u K.O. Šujica

- k.č. 2642/2, površine 1.506,00 m2, livada 3 klase, u K.O. Šujica, po po zemljišno knjižnom operetu upisano u z.k. uložak br.1451, kojoj po katasratskom operetu odgovara k.č. 2642/2, površine 1.506,00 m2 , livada 3. klase, u K.O. Šujica, upisana u PL 728 u K.O. Šujica

- k.č. 2643/2, površine 6.092,00 m2, livada 3. klase, u K.O. Šujica, po po zemljišno knjižnom operetu upisano u z.k. uložak br. 1451, kojoj po katasratskom operetu odgovara k.č. 2643/2, površine 6.092,00 m2 , livada 3. klase, K.O. Šujica, upisana u PL 126 u K.O. Šujica

- k.č. 2646/1, površine 3.998,00 m2, livada 3. klase, u K.O. Šujica, po po zemljišno knjižnom operetu upisano u z.k. uložak br. 1451, kojoj po katasratskom operetu odgovara k.č. 2646/1, površine 3.998,00 m2 , livada 3. klase, u K.O. Šujica, upisana u PL 728 u K.O. Šujica Ukupna zemljišna površinajc 13.698 m2.

Zemljište se nalazi u naselju Šujice, južno od magistralne ceste Šujica-Tomislavgrad i zapadno od magistralne ceste Šujica Livno. Od magistralne ceste M5, Šujica -Tomisiavgrad udaljeno 100m.

Parcele: k.č. 2636/2, k.č.2638/2, k.č. 2642/2, k.č.2643/2 međusobno su povezane, nalaze se uz ekonomskeo dvorište tvornice za proizvodnju peleta kojega proširuju sa zapadne i južne strane ćineči jednu cjelinu.

Parceala k.č. 2643/2 istočnim rubom graniči asfaltnim prilazni, putom za tvornicu i nogometno igralište.

Parcela2646/1 je odvojena od ostalih parcela i nalazi se uz sjeverni rub nogometnog igrališta hNK Šujica.

Zemljište se prodaje kao jedinstvena ekonomska cjelina po početna cijena: 29.861,64 KM., a prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uvjeti i vrijeme prodaje

1 Prijava sa punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, dostaviti do 30.05.2022 , na adresu stečajnog upravitelja: Velimir Didak, Petra Svačića 82,72250 Vitez

2. Dokaz o uplati depozita, predočiti na sam dan prodaje, a prije početka javnoga nadmetanja.

3. Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem će se održati 23.06.2022.god. u 13 sati, u zgradi Općinskog suda u Livnu.

4. Uvjeti prodaje su:

- imovina, koja se prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika i bez tereta,

- prodaja će se održati i ako učestvuju samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uvjete oglasa,

-  na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita ) uplate novčana sredstva u iznosu od 10% od visine vrijednosti imovine ili najviše 10.000,00 KM.

Uplata se vrši na transakcijski račun Dl „ММ Šujica,, d.o.o. u stečaju, Šujica Tomisiavgrad broj: 338 150 228 142 9521 kod UniCredit bank d.d. Mostar, sa naznakom za sudjelovanje na javnom nadmetanju..

- bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osiguranja depozita,

- kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a čija ponuda ne bude prihvaćena garancijski depozit će se vratiti u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

Cjelokupna imovina se prodaje u viđenom stanju (viđeno kupljeno) i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najveću cijenu.

Ugovor o prodaji imovine zaključuje se u pismenoj formi notarski obrađene isprave.

Ugovorenu cijenu umanjenu za iznos osiguranja kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika u roku od 10 dana računajući od dana zaključenog javnog nadmetanja.

Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznačenu u ovom oglasu će biti najmanje 3.000,00 KM.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati cijenu u određenom roku, stečajni upravitelj zadržava pravo da iz uplaćenog depozita namiri sve troškove javnog nadmetanja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećem najpovoljnija ponuđača na javnom nadmetanju.

Sve poreze i troškove prijenosa, kao i troškove notarske obrade snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjava uvjete po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasništva ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BIH.

Detaljnije podatke o imovini koja je predmet prodaje zainteresirani kupci mogu saznati na licu mjesta, kao i obaviti fizički pregled, uz prethodnu najavu na telefon broj: 063 658 444.

 

Stečajni upravitelj

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: