Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 09:28

Nabavka goriva, autoguma, ulja i maziva, hrane, mesa i prerađevina od mesa, hljeba, peciva i kolača, kancelarijskog materijala, aditiva, hidrauličnih crijeva, usluga miniranja, izrade atesta za frakcije, betone i proizvode od betona, akviziterskih usluga, servisiranja i održavanja mehanizacije i rezervnih dijelova, usluga zaštite na radu i zaštite od požara

Izvor: Dnevni Avaz, 14.06.2022.

Hidrogradnja dd Sarajevo - u stečaju

 

OBJAVLJUJE OGLAS

ZA NATJECANJE ZA SNABDIJEVANJE HIDROGRADNJE D.D. SARAJEVO - U STEČAJU POTREBNIM U 2022/23. GODINI :

 

Lot 1 - GORIVO

Lot 2 - MINIRANJE

Lot 3 - IZRADA ATESTA ZA FRAKCIJE, BETONE I PROIZVODE OD BETONA

Lot 4 - NABAVKA AUTOGUMA

Lot 5 - NABAVKA ULJA I MAZIVA

Lot 6 - NABAVKAHRANE

Lot 7 - NABAVKA MESA I PRERAĐEVINA OD MESA

Lot 8 - NABAVKA HLJEBA, PECIVA I KOLACA

Lot 9 - KANCELARIJSKI MATERIJAL

Lot 10 - ADITIVI

Lot 11 - AKVIZITERSKE USLUGE

Lot 12 - SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE MEHANIZACIJE I NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA

Lot 13 - NABAVKA HIDRAULIČNIH CRIJEVA

Lot 14 - ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA - Kamenolom „Hadžići" u Hadžićima i kamenolom „Greben" u Kaknju

Lot 15-  GEOLOŠKA PRAĆENJA NA KAMENOLOMIMA

Lot 16 - ZAŠTITA NA RADU - Sigma Butmir i Briješće

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za proizvodnju i promet traženih roba po propisanim lotovima.

Sve informacije i tendersku dokumentaciju vezanu za iotove možete preuzeti u sjedištu firme. Nakon preuzimanja tenderske dokumentacije, ponude dostaviti lično ili putem pošte na adresu firme: Hidrogradnja d.d. Sarajevo - u stečaju, ul. Izeta Čomare bb, 71210 ilidža. Kontakt telefon: 033 781611,033 687 492. Oglas za prikupljanje ponuda ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

 

Stečajni upravnik:

Zijad Fazlagić dipl.ecc. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: