Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 08:42

Prodaja kuće, zgrade i ekonomskog dvorišta MODRAN, KO NJUHE

Izvor: Dnevni Avaz, 15.06.2022.

„FEKRY “ d.o.o. Ustikolina u stečaju

Njuhe bb

USTIKOLINA

 

Broj: 45 0 St 038206 19 St Sarajevo, 15.06.2022 god.

Na osnovu člana 101, 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ( « Službene novine F BiH » br. 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18) i odluke odbora povjerilaca od 30.05.2022 god., stečajni upravnik objavljuje.

 

OGLAS

o prodaji imovine

Predmet prodaje:

1. nekretnine  

NEKRETNINE

OZNAKA NEKRETNINE

POVRŠINA u m2

MODRAN - 3 ZGRADE -kuća i zgrada (2218 m2)

- ekonomsko dvorište ( 3475 m2 )

kč.br. 1788 zk.ul.br. 1 KO NJUHE

5693

 

2. oprema-mašine i postrojenja za testerisanje i blanjanje drveta (sredstva po popisnoj listi)   

VLASNIŠTVO i POSJED: “ FEKRY ” D.O.O. USTIKOLINA U STEČAJU 1/1

Nekretnine su objekti fabrike za testerisanje i blanjanje drveta.

Lokacija: Njuhe bb Ustikolina Uslovi i način prodaje ;

- predmeti prodaje pod 1. i 2 . se prodaju kao jedinstvena cjelina u zatečanom (viđenom) stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora.

- prodaja se vrši dostavljanjem koverfiranih ponuda stečajnom upravniku sa naznakom “ Ponuda za kupovinu imovine FEKRY ” na adresu; GP PUT d.d. Sarajevo, Franjevačka 6E Sarajevo 71 000 najkasnije do 29.06.2022 god. (srijeda) poštom ili neposredno u vremenu od 10,00 do 11.30 sati, ponedjeljkom, srijedom i petkom.

-ponuda se dostavlja na način što će se naznačiti posebno iznos ponuđene cijene za nekretnine i posebno za opremu,

- na prodajnu cijenu sredstaya pod tačkom 2. će se obračunati PDV .

- ponude mogu podnijeti domaća i inostrana pravna i fizička lic.a.

- ponuđači (pravna lica) su dužni dostaviti Izvod iz sudskog registra ne stariji od 15 dana. Punomoć o zastupanju, ovjerenu ponudu, dokaz-o garanciji plaćanja - bankarska garancija na iznos ponuđene cijene kojom se garantuje isplata kupovne cijene kao i dokaz o uplati depozita u iznosu od 5.000,00 KM na račun; FEKRY d.o.o Ustikolina u stečaju, broj 1028400000008236 otvoren u Union bank dd Bankovna garancija se. neće uzeti kap dokaz o uplati depozita.

- fizička lica su dužna dostaviti sve kao i pravna lica izuzev isprava koje posjeduju samo pravna lica

ovjerenu kopiju lične karte, broj telefona i tačnu adresu stanovanja-Potvrda CIPS-a ne stariju od 10 dana. Inostrana lica su dužna dostaviti isprave odgovarajuće oglašenim uslovima.

Uplate iz inostranstva mogu se izvršiti na adresu banke: FEKRY d.o.o. Ustilolina u stečaju; IBAN BA 3911028400000008236 SWIFT UBKSBA 22 .UNION BANKA SARAJEVO Hamdije Kreševljakovića 19.       

-poniidc će razmatrati Odbor povjerilaca i prihvatiti najboljumkoliko procjeni da ponuđeni iznos cijene može biti prihvaćen. Odbor povjerilaca neće prihvatiti ni najbolju ponudu ukoliko procjeni da ponuđena cijena ne odgovara interesima stečajnog postupka.

- ponuđač pija ponuda bude prihvaćena, diižan je isplatiti kupoprodajnu cijenu najkasnije u roku od 30 ' dana od dana prijema obavještenja stečajnog upravnika o prihvatanju ponude.

- uplaćeni depozit će se izabranom ponuđaču uračunati u prodajnu cijenu a ukoliko ne uplati kupovnu cijenu u pfopisanom roku, neće se smatrati kupcem i stečajni dužnik zadržava iznos depozita.

Ostalim ponuđačima deposit će se vratiti u roku od osam dana od dana razmatranja ponuda

- poreze i druge troškove-u veži sa prodajom snose kupci.

- potencijalni kupci mogu pregledati predmete prodaje po dogovoru pozivom na mob. br. 062 339 152.

- sve dodatne informacije se mogu dobiti na mob.br 061 198 187,061 483 430 u vremenu od 9,30 do 12 00 sati svakim radnim danom,            

- stečajni upravnik zadržava parvo odgoditi prodaju ili poništiti oglas bez navođenja razloga.

 

STEČAJNI UPRAVNIK 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: