Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 11:06

Prodaja transfer mašina FICEP, mašina za sječenje, automatske CNC bušilice, spektrometra za ispitivanje čelika, brusilica sa dva tocila, tračne pile HB HB-350, radijalnih bušilica, aparata za zavarivanje, stubnih bušilica, rezervnih dijelova...

Izvor: Dnevni Avaz, 01.07.2022.

ENERGOINVEST

TVORNICA DALEKOVODNIH STUBOVA DD SARAJEVO U STEČAJU

Džemala Bjedica broj 164 SARAJEVO

 

Broj: 65 0 St 571731 16 St

Sarajevo, 01.07.2022 god.

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku ( « Službene novine F BiH » br. 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18 ) i Odluke odbora povjerilaca od 28.06 2022 god., stečajni upravnik objavljuje devetu prodaju imovine stečajnog dužnika.

 

OGLAS

o prodaji imovine

 

Predmet prodaje:  pokretna imovina u vlasništvu i posjedu stečajnog dužnika

 

Red. br

Naziv

Kol.

Cijena u KM

 

Transfer mašina FICEP 2

1

19 500 00

2

Automatska CNC bušilica 601 DE FICEP

1

15.300 00

3

Speklimnotar ze ili ilHvai iju čelika

1

11.730,00

4

Probiiačica - pantograf FICEP TIP LP.P 803.2N

1

13.200,00

5

Hidraulična mašina za sječenje uglova

1

3.200,00

6

Poziciooerka M6-3

1

640,00

7

Probiiačica TIP RP 17/7

1

800,00

S

Uređaj za el. zavarivanje 400 K-12

1

240.00

9

Radijalna bušilica TIP MAS-VR 4

1

2 000,00

10

Radijalna bušilica

1

2.800.00

11

Kružna pila FELDER HAMER K 3Basic

1

1.200,00

12

Aparat za zavarivanje SAF 450 A

1

240,00

13

Glodalica MEZ SRNO

1

2.400.00

14

Ravnalica za limove

1

880,00

1S

Aparat za zavarivanje CEMONT BLU MIG 500H

1

2.640.00

16

Aparat za zavarivanje CEMONT BLU MIG SO0H

1

2.640.00

17

Aparat za zavarivanje CEMONT BLU MIG 500H

1

2 640,00

18

Aparat za zavarivanje Rade Končar

1

200.00

19

Probiiačica SEG

1

1 200.00

20

Stubna bušilica FAM

1

320,00

21

Radijalna bušilica Sadah 50/1600

1

3.200,00

22

Mehanički pantograf

1

1 200.00

23

REZERVNI DIJELOVI

 

9 600.00

24

PROIZVODNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 

6.400.00

 

Mjesto prodaje: prostorije stečajnog dužnika: ul. Džemala Bjedića br. 164. Sarajevo

Uslovi i način prodaje

- prodaja imovine u Tabeli pod - A se vrši pojedinačno, dostavljanjem ponuda sa početnom cijenom koja ne može biti manja od raspisane za svaki predmet prodaje.

- imovina se prodaje u zatečenom ( viđenom ) stanju bez naknadnih prigovora i reklamacija, -ponude se dostavljaju stečajnom upravniku najkasnije do 07.07.2022 god. ( četvrtak ) poštom ili neposredno u sjedištu stečajnog dužnika na adresu:   ENERGOINVEST- TVORNICA DALEKOVODNIH STUBOVA DD SARAJEVO U STEČAJU, Džemala Bjedića br. 164. Sarajevo u zatvorenoj koverti sa naznakom,, Ponuda za kupovinu imovine " .

- ponude mogu dostaviti pravna i fizička lica.

- ponuđači ( pravna lica ) dužni su dostaviti; Izvod iz sudskog registra  ne stariji od 10 dana, Punomoć o zastupanju. Uvjerenje porezne uprave— ID broj poreznog oba veznik a. Ponudu potpisanu i ovjerenu, i dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% cijene za sredstvo na koje se ponuda odnosi. Depozit se uplačuje na rečun  broj 1610000167330055 otvoren kod Reiffeisen banke

- ponuđači ( fizička lica) dužni su dostaviti sve kao i pravna lica izuzev isprava koje posjeduju samo pravna lica, kao i ovjerenu kopiju lične karte, broj telefona i tačnu adresu stanovanja - potvrda CIPS - a ne starija od 10 dana.  Nepotpune ponude se neće uzimati u razmatranje.

- proceduru prodaje imovine će provesti Komisija za prodaju. Prodaji mogu biti prisutni samo ponuđači ili njihivi punomoćnici.

- kupcem se proglašava ponuđač koji ponudi najvišu cijenu za određeni predmet prodaje.

- ponuđač koji bude izabran, dužan je uplatiti prodajnu cijenu najkasnije u roku od tri dana od dana prodaje. Depozit će se  izabranom ponuđaču uračunan u prodajnu cijenu   Ukoliko najbolji ponuđač ne uplati cijenu  u oglašenom  roku stečajni dužnik zadržava iznos depozita i drugi najbolji ponuđač će se smatrati kupcem.

- ponuđačima koji ne budu izabrani depozit će se vratiti u roku od tri dana od dana prodaje izuzev drugog najboljeg.

- predaja u posjed kupcu, izvršiti će se u roku od dva dana od uplate prodajne cijene.

- na prodajnu cijenu kupcu će se obračunati PDV.

- sve druge troškove u vezi sa prodajom snose kupci. Način i uslovi prodaje imovine pod B.

- imovina pod tačkom B prodaje se kao sekundarne sirovine.

- ponude za otkup mogu podnijeti privredna društva ovlaštena za otkup i promet sekundarnim sirovinama.

- ponude se dostavljaju u roku kao pod A sa prilozima: Izvod iz sudskog registra ne stariji od deset dana. Uvjerenje porezne uprave - ID broj, Punomoć, ponuđeni iznos cijene po lkg sirovine koja se kupuje, dokaz o uplati depozita u iznosu od 5.000 KM i bankovnu garanciju plaćanja na iznos od 50.000,00 KM.

- najbolji ponuđač je dužan izvršiti demontažu, sječenje, odvoz i vaganje predmeta prodaje najkasnije u roku od 5 dana od dana prodaje i izvršiti uplatu kupovne cijene u roku od 2 dana po obavljenom poslu.

- u prodajnu cijenu kupcu će se obračunati PDV.

- predmeti  prodaje kao i dokumentacija  mogu se pregledati svakim radnim danom od 09-14,00 sati.

- sve informacije mogu se dobiti na tel br. 061198 187, 061183 951 i 061 253 854

- procedura prodaje provest će se po Pravilima prodaje.

- stečajni upravnik zadržava pravo odgoditi prodaju ili poništiti oglas bez obrazloženja razloga.

STEČAJNI UPRAVNIK

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: