Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.07.2015. 09:53

Prodaja građevinskog zemljišta i objekata u Kladnju, krana, kompresora, opreme za varenje, brusilice, viljuškara, telefona, električnih kalkulatora, računara, protivpožarnih aparata, usisivača, frižidera, alata, automobila ...

Izvor: Oslobođenje, 03.07.2015.

"HIDROTEHNIKA" d.o.o u stečaju

1. muslimanske podrinjske brigade 6.

75280 Kladanj

 

Na osnovu člana 25. i člana 51, a u vezi sa članom 101. i 108. Zakona o stečajnom postupku ( Službene novine F BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06), te Saglasnosti odbora povjerilaca od 29.06.2015. godine u predmetu broj: 32 0 St 159237 13 St Općinski sud Tuzla, Stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS

o prodaji imovine stečajnog dužnika "Hidrotehnika" d.o.o. u stečaju Kladanj putem usmenog javnog nadmetanja

 

 

Objavljuje se prodaja imovine "Hidrotehnika" d.o.o. u stečaju Kladanj počev od 03.07.2015. godine, odnosno dana objave u dnevnim novinama, zaključno sa 09.07.2015. godine putem javnog nadmetanja pod slijedećim uslovima:

 

 

I. PREDMET PRODAJE

1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KLADNJU, NAADRESI PRODAVCA, NA KOME SU IZGRAĐE­NI POSLOVNI OBJEKTI

1.1. Građevinsko zemljište ukupne površine 11.152 m2 koji se sastoji od sljedećih parcela:

 

R.broj

Identifikacija parcele

Površina m2

1.

k.č.br.300/4 zvana "Vitalj" dvorište

1.430

2.

k.č.br.300/5 zvana "Vitalj" upravna zgrada

276

3.

k.č.br.300/9 zvana "Vitalj" dvorište

144

4.

k.č.br.300/10 zvana "Vitalj" dvorište

796

5.

k.č.br.301/1 zvana "Vitalj" dvorište

285

6.

k.č.br.301/2 zvana "Vitalj" zamljište uz privrednu zgradu

624

7.

k.č.br.301/3 zvana "Vitalj" dvorište

319

8.

k.č.br. 301/4 zvana "Vitalj" poslovna zgrada u privredi

56

9.

k.č.br.301/5 zvana "Energetski blok" poslovna zgrada u privredi

323

10.

k.č.br.301/6 zvana "Energetski blok" poslovna zgrada u privredi

50

11.

k.č.br.301/7 zvana "Restoran" kuća i zgrada

152

12.

k.č.br.301/8 zvana "Hala" poslovna zgrada u privredi

625

13.

k.č.br.301/9 zvana "Vitalj" ostalo neplodno zemljište

64

14.

k.č.br.301/10 zvana "Vitalj" zamljište uz privrednu zgrada

250

15.

k.č.br.302/1 zvana "Vitalj" livada 4. klase

626

16.

k.č.br.302/2 zvana "Vitalj" zemljište uz privrednu zgradu

1.382

17.

k.č.br.302/3 zvana "Hala" poslovna zgrada u privredi

430

18.

k.č.br.302/4 zvana "Magacin" skladište

144

19.

k.č.br.302/5 zvana "Hala" poslovna zgrada u privredi

266

20.

k.č.br.1912/10 zvana "Fabrički krug" dvorište

240

21.

k.č.br.1912/12 zvana "Fabrički krug" dvorište

120

22.

k.č.br. 1912/13 zvana "Fabrički krug" poslovna zgrada u privredi

780

23.

k.č.br.1912/14 zvana "Vitalj" zemljište uz privrednu zgradu

520

24.

k.č. br. 48/1 zvana "Vitalj" njiva

1.250

Parcele od rednog broja 1 do 23. su upisane u i pl. broj 2350 K.O.Kladanj i vode se na posjedniku: "HI­DROTEHNIKA" doo u stečaju KLADANJ sa 1/1 i u zk.ul.broj 398 K.O.Kladanj, dok je parcela pod rednim brojm 24. upisana u pl. broj 1873 KO Kladanj i u zk.ulošku broj 786 K.O. Kladanj i vode se na vlasniku "HIDROTEHNIKA" doo u stečaju Kladanj sa dijelom 1/1.

 

1.2.

Građevinsko zemljište na k.č. broj 303/2 Zvana "Vitalj" fabrički krug u površini od 1314 m2 k.č. broj 303/4 zvana "Vitalj" proizvodna hala u površini od 230 m2, a u zemljišnoknjižnom ulošku broj 215 k.o. Sp- Kladanj utvrđeno je da je u A listu upisana parcela označena sak.Č. broj 301/3 zvaba "Vitalj" fabri­čki krug u površini od 460 m2, k.č.broj 303/2 zvana "Vitalj" fabrički krug u površini od 1314 m2. K.č. broj 303/4 zvana "Vitalj" proizvodna hala u površini od 300m2 i k.č. broj 303/5 zvana "Vitalj" proizvo­dna hala u površini od 230 m2 (stari premjer), u B vlasničkom listu upisano pravo suvlasništva u korist Tabić (Mehmed) mldb.Hamzija sa 1/30, Tabić (Mehmed) mldb.Remzija sa 1/30 i pod rednim brojem "B" upisi upisana Državna svojina sa 14/15, dok je u C listu upisano pravo korištenja u korist "Borovice" Trgovinsko preduzeće na malo i veliko Kladanj sa 14/15. Postupak uknjižbe ovih parcela je u toku.

 

Zemljište se prodaje zajedno sa građevinama i opremom.Ukupna površina zemljišta je 13.456 m2. Cijena ze­mljišta iznosi 200.637,50 KM.

 

2. IZGRAĐENI GRAĐEVINSKI OBJEKTI U FABRIČKOM KRUGU KAKO SLIJEDI:

 

R.broj

Identiffikacija objekta

Početna cijena KM

1.

Upravna zgrada površine 217,00 m2

45.570,00

2.

Restoran površine 114,50 m2

27.930,00

3.

Kotlovnica površine 228,00 m2 sa nadtrešnicom površine 77,00 m2

35.672,00

4.

Proizvodna hala površine 363,00 m2 sa nadstrešnicom površine 286,00 m2

128.975,00

5.

Magacin površine 129,60 m2

27.216,00

6.

Portirnica površine 30,25 m2

7.411,25

7.

Glavna proizvodna hala površine 1.955,00 m2

547.400,00

8.

Metalna ograda sa kliznom kapijom dužine 243m

8.715,00

 

UKUPNA VRIJEDNOST GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

828.889,25

 

 

POKRETNA IMOVINA-OPREMA STEČAJNOG DUŽNIKA OD REDNOG BROJA 1. ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 187. KAKO SLIJEDI:

 

 

RB

NAZIV

PODACI

PROCIJ. VRIJED. u KM

1.

Kran

proizv: FERING

6.330,00

2.

Univerzalni strug 1

proizv: ADA POTISJE, tip: PA 63IP ser. br: 4838. god. proizv: 1988.

3.850,00

3.

Univerzalna oštrilica

proizv: MAJEVICA, tip: 40 ser. br: 1887, god. proizv: 1989.

1.120,00

4.

Kompresor zapremine 850 litara

Proizvođač: Trudbenik Doboj, god. proiz. 1979. Pritisak 10 bari, monofazni

 

5.

Agregat

nije pronađena ID pločica

105,00

6.

Kompresor 1

tip: OK 250M6, ser. br: 326330

7.00,00

7.

Kompresor 2

tip: OK 250M6, ser. br: 326340

7.00,00

8.

Usisna pumpa

nije pronađena ID pločica

84,00

9.

Oprema za zavarivanje (15 kom)

 

4.200,00

10.

Aparat za pjeskarenje

nije pronađena ID pločica

280,00

11.

Brusilica zračna (12 kom)

nije pronađena ID pločica

672,00

12.

Bušilica zračna (7 kom)

nije pronađena ID pločica

249,00

13.

Elektromagnetno postolje

nije pronađena ID pločica

560,00

14.

Bušilica vibraciona

proizv: BOSCH, tip: SB 20-2 RE

42,00

15.

Ručni viljuškar

proizv: HYSTER, tip: PM

ser. br: A436E08299A, god. proizv: 2003.

70,00

16.

Klipni kompresor

nije pronađena ID pločica

105,00

17.

Telefon 1

proizv: PANASONIC, tip: KX-T7030

3,50

18.

Telefax 1

proizv: PANASONIC, tip: KX-FP363

28,00

19.

Telefon 2

proizv: PANASONIC, tip: KX-F700

21,00

20.

Telefonska i telegrafska linija

nije pronađena ID pločica

84.00

 

21.

Telefonska centrala

proizv: PANASONIC, tip: 308 EASA-PHONE

105,00

22.

Električni kalkulator

proizv: GENIE, tip: LP21

3,50

23.

Pisaća mašina

proizv: OLYMPIA

21,00

24.

Računar 1

Monitor: proizv: SAMSUNG, tip: 753DFX S

28,00

25.

Računar 2

Monitor: proizv: BELINEA, tip: 10 17 51 ser. br: AA1117330435AS10

84,00

26.

Printer 1

proizv: HP, tip: LaserJet P2014 ser. bnCNCJC 17582

56,00

27.

Printer 2

proizv: HP, tip: LaserJet 3052

140,00

28.

Protivpožami aparat (2 kom)

nije pronađena ID pločica

56,00

29.

Peć na čvrsto gorivo (3 kom)

nije pronađena ID pločica

147,00

30.

Termoakumulac. peć 1

nije pronađena ID pločica

56,00

31.

Usisivač

proizv: EINHELL

14,00

32.

Termoakumulac. peć 2

nije pronađena ID pločica

70,00

33.

Štednjak na čvrsto gorivo

nije pronađena ID pločica

70,00

34.

Zamrzivač

proizv: BEKO, tip: HSA 32540ser.br: 1030068403

84,00

35.

Frižider

proizv: BEKO, tip: TSE 1410

56.00

36.

Usisivač sa vodenim ftlterom

proizv: BEKO

28.00

37.

Mašina za pranje suđa

proizv: BEKO

84.00

38.

Termoakumulac. peć 3

nije pronađena ID pločica

42,00

39.

Blanjalica

nije pronađena ID pločica

21,00

40.

Alat za cisternu 1

dimenzije: O1300

3.920,00

41.

Alat za cisternu elipsa

dimenzije: 1600x1100

2.800,00

42.

Alat za cisternu 2

dimenzije: O1700

3.150,00

43.

Alat za poklopac 1

dimenzije: 1700

240,00

44.

Alat za cisternu 3

Dimenzije: 2000

 

45.

Alat za cisternu 4

dimenzije: 2500

6.860,00

46.

Alat za poklopac 2

dimenzije:2000

630,00

47.

Alat za poklopac 3

dimenzije: 2500

840,00

48.

Alat za poklopac 4

dimenzije: 1300

175,00

49.

Alat za kacu 1

dimenzije: 600

315,00

50.

Alat za kacu 2

dimenzije: 800

665,00

51.

Alat za kacu 3

dimenzije: 1000

770,00

52.

Alat za poklopac 5

dimenzije: 800

84,00

53.

Alat za poklopac 6

dimenzije: 1000

105,00

54.

Alat za poklopac elipsa (3 kom)

dimenzije: 1600x1100

630,00

55.

Alat za tobogan 1

dimenzije: 3300x600

350,00

56.

Alat za tobogan 2

dimenzije: 2100x350

175,00

57.

Alat za univerzalni sanduk

 

420,00

58.

Alat za tuš kadu 1 (2 kom)

dimenzije: 90x70

490,00

59.

Alat za telefonsku govornicu

dimenzije: 200x80

630,00

60.

Alat za umivaonik 1 (4 kom)

 

700.00

61.

Alat za tuš-kabinu 1 (2 kom)

dimenzije: 2000x600

1.540,00

62.

Alat za ogledala (4 kom)

 

840,00

63.

Alat za kiosk 1

 

3.150,00

64.

Alat za svjetlarnik (5 kom)

 

2.100,00

65.

Alat za svjetlosnu kupolu

 

560,00

66.

Alat za plinsku kućicu (3 kom)

 

1.050,00

67.

Alat za plinski ormarić 1

 

280,00

68.

Alat za sjedišta za čamac (20 kom)

 

1.680,00

69.

Alat za nogu cisterne elipsa (2 kom)

 

7,00

70.

Alat za lijevi dio karambolke za kamion

 

7,00

71.

Alat za desni dio karambolke za kamion

 

7,00

72.

Alat za srednji dio karambolke za kamion (3 kom)

 

21,00

73.

Alat za vjetrobran

 

7,00

74.

Alat za vjetrobran duži dio

 

7,00

75.

Alat za vjetrobran lijevi dio (2 kom)

 

14,00

76.

Alat za vjetrobran desni dio (2 kom)

 

14,00

77.

Alat za lijevi blatobran kamiona 1 (2 kom)

 

14,00

78.

Alat za desni blatobran kamiona (2 kom)

 

14,00

79.

Alat za lijevu blatnicu kamiona

 

7,00

80.

Alat za desnu blatnicu kamiona

 

7,00

81.

Alat za spojler kamiona (3 kom)

 

21,00

82.

Alat za suncobran kamiona

 

70,00

83.

Alat desne stepenicu za kamion 1

 

7,00

84.

Alat lijeve stepenice za kamion' 1

 

 7,00

85.

Alat desne stepenice za kamion 2

 

7,00

86.

Alat za poklopac akumulatora 1

 

7,00

87.

Alat za poluspavač za kamion lijevi dio

 

7,00

88.

Alat za poluspavač za kamion desni dio

 

7,00

89.

Alat za donju masku kamiona

 

7,00

90.

Alat za poklopac akumulatora 2

 

7,00

91.

Alat za lijevi blatobran kamiona 2

 

7,00

92.

Alat za mašice kamiona

 

7,00

93.

Alat akvagana polazni dio

 

1.400,00

94.

Alat akvagana ravni dio

 

1.120,00

95.

Alat akvagana lijeva krivina

 

1.120,00

96.

Alat akvagana desna krivina

 

1.120,00

97.

Alat ribarnika za transport ribe

 

1.400,00

98.

Alat za čamac

 

1,680,00

99.

Alat bazena za transport ribe

 

4.200,00

100.

Alat za plinsku kućicu sa đvoja vrata

 

315,00

101.

Alat za plinski ormarić 2 (5 kom)

 

700,00

102.

Alat prirubnice 1

dimenzije: 450

210,00

103.

Alat prirubnice 2

dimenzije: 600

245,00

104.

Alat prirubnice 3

dimenzije: 200

84,00

105.

Alat prirubnice 4

dimenzije: 250

98,00

106.

Alat prirubnice 5

dimenzije: 65

56,00

107.

Alat prirubnice 6

dimenzije: đ>2000

140,00

108.

Alat prirubnice 7

dimenzije: 800

56,00

109.

Alat za prednju masku za minibus

 

7,00

110.

Alat za zadnju masku za minibus

 

7,00

 

111.

Alat za blatobran za kamion

 

7,00

112.

Alat za naslonjač sjedišta za minibus (2 kom)

 

14,00

113.

Alat za lijevu bočnu zaštitu kamiona

 

 7,00

114.

Alat za desnu bočnu zaštitu kamiona

 

7,00

115.

Alat korpe za smeće

 

56,00

116.

•Alat za'poklopac akumulatora 3

 

7,00

117.

Alat za kadu 1 (6 kom)

dimenzije: 1200

1.680,00

118.

Alat za kadu 2 (8 kom)

dimenzije: 1400

2.240,00

119.

Alat za kadu sa sjedištem (2 kom)

 

560,00

120.

Alat za fontanu 1

dimenzije: 01280

70.00

121.

Alat za fontanu 2

dimenzije: 0670

70.00

122.

Alat za ledomat

 

70.00

123.

Alat konusa dekantera

dimenzije: 0 2500

420,00

124.

Alat lijevka za ribarnik

 

315,00

125.

Alat konusni za kacu

dimenzije: 0600

350,00

126.

Alat za rudničke posude (10 kom)

 

840,00

127.

Alat cugera za mlade ribe

 

280,00

128.

Alat sjedišta za stadione (14 kom)

 

980,00

129.

Alat za kopolit stakla

dimenzije: 2500x265x40

140,00

130.

Alat za okapnicu

 

140,00

131.

Alat za kiosk 2

 

2.800,00

132.

Alat za kiosk 3 ' ,

 

3.150,00

133.

Poliester fiberglas profil 1(10 kom)

dimenzije: 6000

700,00

134.

Poliester fiberglas profil 2 (5 kom)

dimenzije: 4850

280,00

135.

Poliester fiberglas profil 3 (8 kom)

dimenzije: 3150

336,00

136.

Poliester fiberglas profil 4 (8 kom)

dimenzije: 3003

336,00

137.

Poliester fiberglas profil 5 (5 kom)

dimenzije: 2550

175,00

138.

Poliester fiberglas profil 6 (8 kom)

dimenzije: 2400

280,00

139.

Poliester fiberglas 7 (5 kom)

dimenzije: 2150

140,00

140.

Alat za tuš-kadu 2(14 kom)

dimenzije: 90x70

3.430,00

141.

Alat za čučavac (4 kom)

 

700,00

142.

Alat za dvodjelni sudoper (7 kom)

dimenzije: 80x60

2.450,00

143.

Alat za sudoper

dimenzije: 120x60

420,00

144.

Alat za jednodjelni sudoper (15 kom)

dimenzije: 80x60

4.500,00

145.

Alat lijevog dijela karambolke za kamion

 

7,00

146.

Alat desnog dijela karambolke za kamion

 

7,00

147.

Alat srednjeg dijela karambolke za kamion

 

7,00

148.

Alat za posude šahta (5 kom)

 

70,00

149.

Alat za korito

dimenzije: 1400x580x440

175,00

150.

Alat za tuš-kabinu 2 (3 kom)

dimenzije: 2000x600x850

630,00

151.

Alat za tobogan 3

dimenzije: 5600x550

280,00

152.

Alat za tobogan 4

dimenzije: 3300x1000

420,00

153.

Alat za tobogan 5

dimenzije: 3300x1500

630,00

154.

Alat za čamac

dimenzije: 4000x1500

910,00

155.

Alat za posudu 1

zapremina: 600 1

140,00

156.

Alat za posudu 2

zapremina: 400 1

98,00

157.

Alat za posudu 3

zapremina: 350 1

84,00

158.

Alat za posudu 4

zapremina: 275 1

70,00

159.

Alat za posudu 5

zapremina: 180 1

56,00

160.

Alat za posudu 6

zapremina: 100 1

42,00

161.

Alat za ribarnik

dimenzije: 1600x800x800

210,00

162.

Metalni kanal za auto

 

315,00

163.

Dvodijelni sudoper od prokroma

 

42,00

164.

Drveni radni sto

dimenzije: 2400x600

56,00

165.

Umivaonik

 

7,00

166.

Kuhinjski elementi (2 kom)

dimenzije: 1000x600

28,00

167.

Dvodijelni sudoper

 

38,50

168.

Viseći kuhinjski elementi (2 kom)

dimenzije: 600x600

14,00

169.

Radni sto od prokroma

dimenzije: 1900x500

98,00

170.

Drveni radni sto 1

dimenzije: 1800x900

42,00

171.

Drveni radni sto 2

dimenzije: 1550x800

35,00

172.

Drveni radni sto 3

dimenzije: 1300x750

31,50

173.

Drveni radni sto 4

dimenzije: 1500x750

35,00

174.

Drveni radni sto 5

dimenzije: 1550x750

42,00

175.

Drveni sto 1

dimenzije: 1400x700

17,50

176. 

Drveni radni sto 6

dimenzije: 1700x500

24,50

177.

Drveni sto 2 (2 kom)

dimenzije: 2200x1000

112,00

178.

Drveni sto 3

dimenzije: 1600x1000

35,00

179.

Drvena garnitura

Sto: dimenzije: 1800x900 Vitrina 1: dimenzije: 1500x800 Vitrina 2: dimenzije: 1800x1000

126,00

180.

Tapecirana stolica (17 kom)

 

357,00

181.

Drvena stolica (25 kom)

 

350,00

182.

Drvena vitrina za TV

 

17,50

183.

Tapecirana stolica sa naslonjačem za ruke (5 kom)

 

87,50

184.

Kožna stolica (2 kom)

 

700,00

185.

Televizor

proizv: SAMSUNG

35,00

186.

Autoprikolica

nije pronađena ID pločica

84,00

187.

PASSATCL-351

broj šasije: WVWZZZ31ZME110618 broj motora: RP566866, snaga moto: 66 kW zapremina motora: 1.781 cmvrsta goriva: benzin, god. proizv: 1990. pređena kilometraža na satu: 402.710 km

1.120,00

 

104.069,00

 

II. USLOVI I NAČIN PRODAJE

 

1.    Navedena imovina (zemljište, građevinski objekti i oprema) prodaju se u kompletu, u viđenom stanju na dan prodaje,

2.    Cijena za ukupnu imovinu iznosi 1.133.595,75 KM

3.    Prodaja je uspjela i sa jednim ponuđačem,

4.    Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica sa dokumentacijom koja ih identifikuje i izvrše­nom uplatom depozita u iznosu od 10,00 % od prodajne cijene kao depozit, na račun stečajnog dužnika broj 1321002014015664 NLB banka dd Tuzla, najkasnije jedan dan prije početka javnog nadmetanja,

5.    Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

6.    Sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac, na ostvarenu cijenu obračunava se PDV,

7.    Prodajna cijena ne može biti manja od početne cijene,

8.    Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vre­menu od 08,00 do 15,30 h u sjedištu stečajnog dužnika i na telefon broj: 061 658 907 ili 061 139 661.

9.    Prodaja će se održati 13.07.2015. godine u prostorijama stečajng dužnika u Kladnju, sa početkom rada u 12,00 h.

 

Stečajni upravnik

Kabadajić Ruzmir, Mr.sc

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: