Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.03.2023. 08:37

Prodaja osnovnih sredstava - organizacioni dio OJ BRIJEŠĆE i OJ SIGMA

Izvor: Dnevni Avaz, 22.03.2023.

„Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo - u stečaju

Ul. Izeta Čomare bb

Ilidža - Sarajevo

 

OGLAS

Za javnu prodaju osnovna sredstava

putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije

 

Lot I -Organizacioni dio - OJ BRIJEŠĆE

Ukupna početna cijena cijelog Lot-a I iznosi       106.847,33 KM

 

Lot II - Organizacioni dio -OJ SIGMA

Ukupna početna cijena cijelog Lot-a II iznosi      62.720,00 KM

 

Nevedene cijene su bez PDV-a.

Pojedinačne cijene osnovnih sredstava svih Lot-ova nalaze se u tenderskoj dokumentaciji.

 

PREDNOST IMAJU PONUĐAČI KOJI PONUDE KUPOVINU KOMPLETNOG LOTA PO TAČKAMA SA UKUPNOM POČETNOM CIJENOM.

 

Na sredstvima nema upisanih tereta.

 

USLOVI PRODAJE:

1. Navedena imovina - osnovna sredstva prodavače se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava naknadne reklamacije.

2. Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.

3. Navedena vrijednost imovine je ukupna početna cijena kao i pojedinačna početna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i ta imovina ne može se prodavati ispod te cijene.

4. Prodaja imovine - osnovnih sredstava javnim nadmetanjem održaće se dana 04.04.2023.godine u 12.00 sati u sjedištu prodavca u ul. Izeta Čomare bb, Hidža - Sarajevo za sve Lot-ove a po redoslijedu kako je naprijed navedeno.

 

PRAVO UČEŠĆA:

1. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 3% za Lot kao cjelinu ili 5% od početne cijene za pojedinačnu tačku Lot-a .

2. Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su dužni uplatiti ha transakcijski račun „Hidrogradnja" d.d. Sarajevo - u stečaju broj: 102 708 00000 19166 kod Union Banke Sarajevo tako da uplaćeno obezbjeđenje pristigne na naznačeni račun do 04.04.2023.godine do 10,00 Komisiji za nadmetanje u sjedištu prodavca

3. Komisija će provjeriti da li je na račun „HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo - u stečaju uplaćen iznos garancije do navedenog datuma i sata. Ako do tog datuma nije uplaćen iznos garancije kanditat neće moći pristupiti javnom nadmetanju.

4. Sva pravna i fizička lica obavezni su otkupiti tendersku dokumentaciju. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb, Hidža, Sarajevo uz otkupnu cijenu od 25.00KM.

5. Uplatu izvršiti na blagajni prodavca.

6. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati sredstva koja su predmet prodaje, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 033 781 610.

7. Sve dodatne informacije u vezi sa licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 15,00 sati na broj telefona 033 781 610, kontakt osobe za OJ Briješće Subašić Fadil, za OJ Sigma Senad Isović .

8. Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostaviti najkasnije sat vremena prije početka nadmetanja.

9. Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodatnim Pravilima za javno nadmetanje koje donosi stečajni upravnik.

10. Dodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao i sve ostale informacije javnog nadmetanja, koja su sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

Stečajni upravnik

Zijad Fazlagić dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: